Flight forum

Flight Forum CV
Postbus 8725
5605 LS Eindhoven

+31 (0)40 292 87 75
info@flightforum.nl

   

ROB VAN MIDDEN
Directeur
+31 (0)6 55 33 08 04
Mail Rob van Midden

JESSE POPPEMA
Programmamanager

+31 (0)6 36 12 34 25
Mail Jesse Poppema

JAN JOSTEN
Projectleider Vastgoed
+31 (0)6 29 08 50 99
Mail Jan Josten

FIONA JONGEJANS
Business & Innovation
+31 (0)6 30 24 27 00
Mail Fiona Jongejans

STEFANIE LUIKEN
Parkmanagement
+31 (0)6 27 06 15 02
Mail parkmanagement

COMMUNICATIE 
Mail communicatie

KWARTIERMAKERS
Mail Kwartiermakers

Neem bij vragen contact op via onderstaand contactformulier.