(for english see below)

Wie duurzaam reist tijdens Low Car Diet, maakt kans op een high speed e-bike ter waarde van 4000 euro. Tijdens de wedstrijd, van 10 september t/m 10 oktober, proberen deelnemers op een duurzamere manier te reizen. 

Tijdens LOW CAR DIET dagen we je uit om zo min mogelijk met de (fossiele) auto te reizen. Een gezonde competitie dus. Het is een landelijke wedstrijd met prijzen voor individuele deelnemers en teams, maar op Flight Forum maak je kans op extra prijzen. Dat is dus een dubbele wedstrijd en dubbel kans! De prijzen binnen Flight Forum zijn verdeeld in vier categorieën:

Fietsen naar je werk
De winnaar in de categorie ‘Fietsen naar je werk’ sjeest naar huis op een highspeed e-bike ter waarde van 4000 euro. Deze prijs is aangeboden door Flight Forum en Zo Slim Bereikbaar. 

Autodelen
In de categorie ‘Autodelen’ maak je kans op een waardecheque ter waarde van 150 euro waarmee je gebruik kunt maken van de elektrische deelauto’s van Amber. Deze prijs, aangeboden door Amber, mag je ook privé gebruiken. Overigens kun je tijdens Low Car Diet Amber uitproberen zonder abonnement. Lees er hier meer over. 

Openbaar vervoer
De bus stopt elke tien minuten midden op Flight Forum. De winnaar van deze prijs kan meteen instappen. Hij of zij wint een maandabonnement voor de bus, aangeboden door Bravo.

Bedrijf
Deze prijs is niet individueel, maar voor het winnende bedrijf. Hopelijk heb je ook als bedrijf de smaak van slim vervoer te pakken na deelname aan Low Car Diet. De winnaar ontvangt een workshop over duurzaam mobiliteitsbeleid binnen je bedrijf doorvoeren, aangeboden door BMN.

Thuis- en flexwerken en onderweg vergaderen.
In deze categorie mogen we maar liefst 3 mensen blij maken met een TRIBES Bluecard t.w.v. 125,- euro ex. btw. Met deze kaart heb je 10 keer toegang tot een TRIBES locatie en kun je gebruik maken van de flexplekken. Dit is inclusief gebruik van een beveiligde Wifi verbinding en onbeperkt koffie/thee. TRIBES heeft in totaal 23 locaties, dus voldoende mogelijkheden om geïnspireerd te raken op een van de vestigingen.

Landelijke wedstrijd
Naast deze Flight Forum-prijzen, maken alle deelnemers en deelnemende bedrijven kans op prijzen in de landelijke wedstrijd. Welke prijzen dat zijn, is nog niet bekend. Wel weten we dat Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, deze in Utrecht zal uitreiken.

Meedoen? Schrijf je in!

WIN AN E-BIKE DURING LOW CAR DIET

Travel sustainably during Low Car Diet and you have a chance to win a high-speed e-bike worth 4000 euros. During the competition, from 10 September to 10 October, participants try to travel more sustainably.

During LOW CAR DIET we challenge you to travel as little as possible by (fossil) car. So, it’s a healthy competition. It is also a national competition with prizes for both individual participants and teams, but at Flight Forum you can win extra prizes. So, it’s a double competition with double the prizes! The Flight Forum prizes are split into four categories:

Cycle to work

The winner in the category ‘Cycle to work’ will zoom home on a high-speed e-bike worth 4000 euros. This prize is made available by Flight Forum and Zo Slim Bereikbaar.

Car share

In the category ‘Car share’ you have the chance to win a voucher worth 150 euros that can be used on Amber electric sharing cars. This prize, made available by Amber, can also be used privately. By the way, during Low Car Diet you can try Amber without a membership. Read more here.

Public transport

The bus stops every ten minutes right in the middle of Flight Forum. The winner of this prize can hop straight on a bus. He or she will win a month’s bus subscription, made available by Bravo.

Company

This prize is not individual, but for the winning company. Hopefully your company will have got a taste for sustainable travel after participating in Low Car Diet. The winner receives a workshop about implementing sustainable mobility policy within your company, made available by BMN.

Working from home

Working from home, flexible working and meetings on the move. We can reward no less than three people in this category, with a TRIBES Bluecard worth 125 euros ex. VAT. This card gives you 10 times access to a TRIBES location where you can use the flexible workstations, including use of a secure WIFI connection and unlimited coffee and tea. TRIBES has a total of 23 locations, so plenty of possibilities to get inspired.

National competition

As well as these Flight Forum prizes, all participants and participating companies, also have the chance to win prizes in the national competition. It is not yet known what these prizes will be, but we do know that Stientje van Veldhoven, Secretary of State for Infrastructure and Water Management, will present them in Utrecht.

Want to join in? Register here!