22 oktober

(for english see below)

Om de doorstroming en de bereikbaarheid van Flight Forum en Eindhoven Airport te verbeteren wordt de Anthony Fokkerweg aangepakt. De werkzaamheden naderen een einde. Tussen 30 oktober en 9 november worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Een overzicht van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer vind je hieronder.

30 oktober vanaf 21.00 uur tot 6 november 21.00 uur
Het viaduct Anthony Fokkerweg is afgesloten.

 • Het is niet mogelijk om vanaf Eindhoven Noord richting Flight Forum te rijden. De afrit richting Tilburg/’s-Hertogenbosch is wel open
 • De opritten van de N2 (beide richtingen) richting Flight Forum zijn afgesloten.


De omleidingen worden met borden aangegeven.

6 november vanaf 21.00 uur tot 9 november 5.00 uur
Het viaduct Anthony Fokkerweg en kruispunt Eindhoven Noord is afgesloten.

 • Het is niet mogelijk om vanaf Eindhoven Noord richting Flight Forum te rijden.
 • De afrit richting Tilburg/’s-Hertogenbosch is dicht
 • De opritten van de N2 (beide richtingen) richting Flight Forum zijn afgesloten.
 • De oprit N2 vanaf Maastricht richting Eindhoven Noord is gesloten


De omleidingen worden met borden aangegeven.

Fietsers

Flight Forum blijft voor fietsers gewoon bereikbaar. Op vrijdag 23 oktober om 12.00 uur kunnen de eerste fietsers over de nieuwe fietsbrug Tegenbosch fietsen. Het fietspad op de Anthony Fokkerweg is dan definitief afgesloten.

Roadworks Anthony Fokkerweg

To improve the accessibility of Flight Form and Eindhoven Airport the Anthony Fokkerweg is undergoing construction. The roadworks are nearing an end. The last work will be carried out at the beginning of November. Below you will find an overview of the activities and the consequences for traffic.

October 30 from 9 p.m. to November 6, 9 p.m.
The Anthony Fokkerweg viaduct is closed.

 • It is not possible to drive from Eindhoven Noord towards Flight Forum. The exit towards Tilburg / ’s-Hertogenbosch is well opened
 • The highway rampAs of the N2 (both directions) towards Flight Forum are closed.

Diversion routes are indicated with signs.

November 6 from 9 p.m. to November 9 at 5 a.m.
The Anthony Fokkerweg viaduct and the Eindhoven Noord intersection are closed.

 • It is not possible to drive from Eindhoven Noord towards Flight Forum.
 • The exit towards Tilburg / ’s-Hertogenbosch is closed
 • The highway ramps of the N2 (both directions) towards Flight Forum are closed.
 • The N2 ramp from Maastricht to Eindhoven Noord is closed

Diversion routes are indicated with signs.

Cyclists

Flight Forum will remain accessible for cyclists. On Friday 23 October at 12:00 noon, the first cyclists will be able to cycle across the new Tegenbosch bicycle bridge. The cycle path on Anthony Fokkerweg will then be closed permanently.