(for English see below)

"Het was even zoeken" of "waar kan ik parkeren?".  Wie op Flight Forum werkt en bezoekers ontvangt herkent het vast: Flight Forum scoort relatief slecht op vindbaarheid.Hoe prettiger de reis, hoe aantrekkelijker het bezoek aan het Businesspark en de gevestigde bedrijven. Een zoekproces maakt daar uiteraard geen deel van uit. Daarom werken we hard aan nieuwe ‘wayfinding’ waarbij we inzetten op duurzaam beheer en betere vindbaarheid van de clusters en de bedrijven op de clusters. Niet alleen bezoekers die met de auto komen zijn geholpen met de nieuwe bewegwijzering, maar ook fietsers en bezoekers die met de bus aankomen op Flight Forum vinden zo hun weg.

 

De afgelopen jaren zijn er al kleine ingrepen doorgevoerd en is tijdelijke bebording aangebracht. De tijdelijke uitstraling van de huidige gele borden worden ook vervangen. Het nieuwe wayfinding-systeem krijgt een heldere, aantrekkelijke en eenduidige vormgeving die past bij de hoogwaardige uitstraling van het park.

Naar verwachting wordt de nieuwe wayfinding eind 2020 geïmplementeerd.

 

Always find the way?
Wayfinding at Flight Forum gets an upgrade.

"It was tricky to find” or “where can I park?".  Recognisable phrases for anyone who works at Flight Forum and receives visitors: Flight Forum does not score well in terms of findability. And that’s not a great first impression. The better the journey, the better the experience of visiting the Business Park and its resident companies. But having to hunt for your destination is not part of this. This is why we are working hard to create new ‘wayfinding’ that includes sustainable management, improved findability of the clusters, and the businesses within the clusters. Not only will visitors arriving by car benefit from the new signing, but also cyclists and visitors arriving at Flight Forum by bus.

Small interventions have already been implemented in recent years and temporary signing has been introduced. The temporary appearance of the current yellow signs will also be replaced. The new wayfinding system will have a clear, attractive, and unambiguous design that fits perfectly with the high-quality feel of the park.

We expect the new wayfinding to be implemented at the end of 2020.