(for english see below)

Vanaf vrijdag 6 september 09.00 uur tot en met maandag 9 september 05.00 uur voert de gemeente grootschalige werkzaamheden uit aan de noordzijde van de Anthony Fokkerweg.

De twee rijstroken op de Anthony Fokkerweg vanaf Flight Forum tot de N2 zijn dan afgesloten. Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en staan de omleidingsroutes aangegeven. Richting Flight Forum / Eindhoven Airport blijven er rijstroken beschikbaar.

Advies
De werkzaamheden gaan helaas gepaard met overlast voor de weggebruikers. Help daarom mee om de verkeershinder te beperken. Kijk wat er binnen jouw mogelijkheden past:

 • Werk een dag(deel) thuis.
 • Kies voor ander vervoer dan de auto. Denk aan de (elektrische) fiets of openbaar vervoer
 • Mijd de Anthony Fokkerweg
 • Mijd de spits en plan je afspraken erbuiten of op een andere locatie
 • Ga carpoolen
 • Volg de omleidingen die staan aangegeven en zet de navigatie uit.

 

Werkzaamheden
De weekendwerkzaamheden bestaan uit het opbreken van asfalt, profileren bestaande fundering, aanbrengen nieuw asfalt, aanbrengen nieuwe markering en het opnieuw slijpen van de detectielussen voor de verkeerslichten. Deze werkzaamheden gaan gepaard met geluidsoverlast.

Meer informatie
Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jerome Verbruggen, uitvoeringscoördinator van de gemeente, tel: 06 43 01 60 65 of jpfm.verbruggen@eindhoven.nl. Op  www.eindhoven.nl/brainportpark vindt u gedetailleerde informatie over de bereikbaarheid en de omleidingen per fase.

 

The municipality will be carrying out work on the north side of Anthony Fokkerweg from 9 am on Friday 6 September until 5 am on Monday 9 September.

Both lanes on Anthony Fokkerweg from Flight Forum up to the N2 will be closed to traffic. The enclosed map shows the area of work and diversion routes. Traffic lanes in the direction of Flight Forum/Eindhoven Airport will remain open.

Advice
Unfortunately, the work will cause inconvenience to road-users, so help us limit the traffic disruption. Perhaps one of the following is possible:

 • Work from home for a day (or half-day)
 • Use alternative transport (rather than the car) Consider using the bike, electric bike, or public transport
 • Avoid Anthony Fokkerweg
 • Avoid rush hour and schedule your meetings at other times or other locations
 • Try carpooling
 • Make use of the diversions indicated and turn off satnav.

 

Works
The weekend work will consist of breaking asphalt, profiling existing foundations, applying new asphalt and road markings and re-grinding the inductive-loop traffic detectors for the traffic lights. This work will also cause noise nuisance.

More information
If you have any questions or would like more information, please get in touch with Jerome Verbruggen, the municipality's implementation coordinator by phone on 06 43 01 60 65 or email to jpfm.verbruggen@eindhoven.nl. There is also detailed information about accessibility and diversions per phase on our website www.eindhoven.nl/brainportpark.