Wij zijn blij verrast door de grote belangstelling voor Uncover Flight Forum #3 bij de Vliegbasis Eindhoven. We hebben ruim 80 aanmeldingen ontvangen! Helaas is er maar plaats voor 40 personen in de bus. Daarom hebben de eerste 40 inschrijvingen een plekje gekregen. De overige inschrijvingen zijn op een wachtlijst geplaatst. Mochten we een afmelding ontvangen dan krijgen mensen op volgorde van inschrijving een plek toegekend.

Wil jij weten of je bij de eerste 40 aanmelding zit? Op 21 februari hebben we een bevestigingsmail gestuurd naar de eerste 40 inschrijvingen. 

Uncover Flight Forum #3 is full

We are pleasantly surprised by the great interest in Uncover Flight Forum # 3 at Eindhoven Air Base. We have received more than 80 registrations! Unfortunately, we only have room for 40 people on the bus. That's why the first 40 registrations have been given a seat. The other registrations have been placed on a waiting list. If we receive a cancellation, people on the waiting list will be allocated a place in the order of registration.

Do you want to know if you are selected? On February 21 we sent a confirmation email to the first 40 registrations.