September

Iedereen die op Flight Forum werkt ziet ze dagelijks vliegen; de transportvliegtuigen van Vliegbasis Eindhoven. Op 17 september waren wij daar met zo’n dertig mensen van verschillende bedrijfsvestigingen van Flight Forum op bezoek om onszelf onder te dompelen in de wereld van de luchtmacht. En dat was een fantastisch spektakel. Tijden ons bezoek waren wij namelijk getuigen van operatie ‘Falcon Leap’!

(for English see below)

Falcon wattes?
Als je tussen 10 en 17 september uit je kantoorraam op Flight Forum hebt gekeken dan zullen de laag overvliegende hercules toestellen je niet ontgaan zijn. Tien dagen lang werd er vanaf vliegbasis Eindhoven onder de naam ‘Falcon Leap’ geoefend met het droppen van vracht en parachutisten in diverse zones binnen de grenzen van Nederland. Ons bezoek was dus perfect getimed! En geheel onverwachts zaten wij ook nog eens pal naast de startbaan. Vanuit deze positie hebben wij het indrukwekkende schouwspel van opstijgende en landende vliegtuigen van dichtbij kunnen bekijken!

Wist je dat?
Vliegbasis Eindhoven is de thuisbasis van alle transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Maar wist je dat er achter de slagbomen, daar bij het vliegtuigje, zich nog 265 gebouwen bevinden? En dat er ruim 1000 mensen werken? Deze mensen en middelen staat niet alleen in dienst van defensie maar vervullen ook een aantal maatschappelijke en sociale taken. Dankzij het enthousiaste verhaal van Gilbert Stout en Sandra Boogers, weten we bijvoorbeeld dat, naast het leveren van strategisch en tactisch luchttransport, de Vliegbasis ook vliegtuigen in de lucht voorzien van brandstof en kustwachttaken en humanitaire hulpvluchten uitvoeren. En wist je dat ze 17 uur per dag, 7 dagen in de week geopend zijn voor vliegverkeer? Niet alleen voor henzelf, maar ook voor alle reizigers van Eindhoven Airport!

Dat het sociale en maatschappelijke aspect voor de vliegbasis belangrijk is betekent ook dat Vliegbasis Eindhoven hier op lokaal niveau aandacht aan geeft. Eén van de manieren waarop de vliegbasis werkt aan een goede relatie met de omgeving is informeren. De vliegbasis geeft bijvoorbeeld informatie over geplande avondvluchten en oefeningen via social media, de BurenApp en een burenmailing. Daarnaast kun je via de BurenApp de lokale vliegbewegingen volgen en wat dit betekent voor het geluid. Ook kun je via de app aangeven hoe je het vlieggeluid ervaart.

Wil jij op de hoogte blijven dan kun je hier de burenapp downloaden.

Op de burenmailing kun je je abonneren door een mail te sturen naar Vliegbasis.eindhoven@mindef.nl.

Uncover Flight Forum – meet the neighbours at Flight Forum

Flight Forum immerses itself in the world of the air force

Everyone working at Flight Forum sees them flying every day; the transport aircraft from Eindhoven Air Base. On 17 September we were there with around thirty people from different businesses established at Flight Forum, on a visit to immerse ourselves in the world of the air force. And it was a fantastic show, because during our visit we were witness to operation ‘Falcon Leap’!

Falcon what?
If you looked out of your window at Flight Forum between 10 and 17 September, you will not have missed the low-flying Hercules aircraft flying past. For ten days, exercises were carried out from Eindhoven Air Base under the name ‘Falcon Leap’ to practice dropping freight and parachutists in various zones within the borders of the Netherlands. Our visit was perfectly timed! And, completely unexpectedly, we were sat right next to the runway. From this position, we were able to get a closer look at the impressive show of planes taking off and landing!

Did you know?
Eindhoven Air Base is the home base of all transport aircraft of the Royal Netherlands Air Force. But did you know that behind the barriers, next to that airplane, there are another 265 buildings? And that over 1000 people work there? Not only do these people and resources serve the defence agencies, but they also fulfill several societal and social tasks. Thanks to the enthusiastic stories of Gilbert Stout and Sandra Boogers, we now know that, as well as delivering strategic and tactical air transport, the Air Base is also able to fuel airborne aircraft and conduct coastguard duties and humanitarian aid flights. And did you know that they are open for air traffic 17 hours a day, 7 days a week? Not only for themselves but also for all travellers at Eindhoven Airport!

The importance of societal and social aspects for the airbase also means that Eindhoven Air Base pays attention to these things on a local level. One of the ways in which the airbase works to maintain a good relationship with its surroundings is to share information. For instance, the airbase shares information about planned evening flights and exercises via social media, the BurenApp, and a neighbourhood mailing. Furthermore, you can also follow the local flight movements and what they mean in terms of noise via the BurenAppn You can also share your experiences of flight noise through the app.

Would you like to stay up to date? Download the neighbourhood app here.
You can subscribe to the neighbourhood mailing by sending a mail to Vliegbasis.eindhoven@mindef.nl.