Eveline Grin | 2-6-2019

(for english see below)

Door de toegenomen bezettingsgraad van de kantoorgebouwen op Flight Forum is de parkeerdruk enorm toegenomen. Op dit moment is de parkeercapaciteit volledig bezet. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar parkeerplaatsen heeft Flight Forum de reeds bekende aanvragen – voor zo ver mogelijk – gefaciliteerd met een tijdelijke parkeerplaats.

De nieuwe parkeerfaciliteit is in rap tempo aangelegd op onverkochte kavels van Flight Forum C.V. ter hoogte van Luchtruim en Renewi. De parkeerfaciliteit met 174 plaatsen is deze week in gebruik genomen. Let op! De parkeerplaatsen zijn volledig verhuurd en er is een wielklemregeling van kracht. Naast de aanleg van parkeerplaatsen starten we in het najaar met een mobilititeitswedstrijd, waarin medewerkers worden gemotiveerd om anders te reizen naar het werk. Parallel aan deze trajecten verkent Flight Forum de ontwikkeling van een extra parkeergarage met het doel om te voorzien in de (toekomstige) parkeerbehoefte.


temporary parking space at office cluster Flight Forum

The increased occupancy of the office buildings at Flight Forum has resulted in a significant increase in demand for parking spaces. The available parking capacity is currently fully allocated. In order to meet the growing demand for parking spaces, Flight Forum has met the existing applications – as much as possible – with a temporary car park.

The new parking facility has been rapidly constructed on unsold plots of Flight Forum C.V. near Luchtruim and Renewi. The parking facility with 174 spaces was opened for use this week. Note! The parking spaces have all been allocated and a wheel clamp policy is in effect. As well as the construction of parking spaces, we are starting a mobility competition in the autumn in which employees are motivated to use different modes of transport for their commute. Alongside these initiatives, Flight Forum is exploring the possible development of an extra car park with the aim of meeting the (future) parking demands.