28 april

(english see below)

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werken we de afgelopen weken zoveel mogelijk thuis. Een ingrijpende verandering voor veel Nederlanders. Werkgevers staan voor een reeks nieuwe uitdagingen. Hoe houd je op afstand je werknemers gemotiveerd en betrokken? Waarmee kun je ze -fysiek en mentaal- helpen? Maar ook voor veel werknemers is deze werksituatie nieuw. Waar lopen zij tegenaan en hoe ervaren zij het thuiswerken?

Thuiswerkonderzoek

Brabant Mobiliteitsnetwerk voert een kwalitatief thuiswerkonderzoek uit bij werkgevers. Middels een telefonisch interview (ca 30 minuten) brengen zij de ervaringen van werkgevers in kaart. Daarnaast bieden ze werkgevers een individuele enquête aan om ook de ervaringen van hun werknemers te achterhalen. Worstel je als werkgever ook met deze nieuwe werksituatie? Meld je dan aan voor dit thuiswerkonderzoek en ontvang meer inzicht in de ervaringen van je eigen werknemers en die van andere werkgevers. Aanmelden kan tot en met 12 mei bij Marjolein van der Stok: marjolein.vanderstok@enmorgen.nl.

Webinars

Brabant Mobiliteitsnetwerk organiseert de komende weken iedere donderdag van 10:00-10:45 uur informatieve webinars over deelonderwerpen in mobiliteit. Ze gaan in op vragen als: hoe ziet het mobiliteitsbeleid er in de 1,5-meter-economie uit? Of: wat kun je nu als werkgever doen om te zorgen dat mensen na de coronacrisis blijven fietsen, ook in het woon-werkverkeer? Wil jij ook meer weten van deze of andere mobiliteitsvraagstukken? Bekijk dan de webinaragenda van BMN: brabantmobiliteitsnetwerk.nl/webinars.

'Working from home' research by BMN (Brabant Mobiliteitsnetwerk)

In the past few weeks, we have been working at home as much as possible to prevent the spread of the coronavirus. A radical change for most. Employers are facing a range of new challenges. How do you remotely keep your employees motivated and involved? How can you help them - physically and mentally? But this work situation is also new for many employees. What do they encounter and how do they experience working from home?

Working from home research

Brabant Mobiliteitsnetwerk carries out a qualitative homework survey among employers. By means of a telephone interview (about 30 minutes), they map out the experiences of employers. In addition, they offer employers an individual survey to find out the experiences of their employees. Are you, as an employer, struggling with this new work situation? Then sign up for this ‘Working From Home’ study and receive more insight into the experiences of your own employees and those of other employers. You can register until 12 May by sending an e-mail to Marjolein van der Stok: marjolein.vanderstok@enmorgen.nl.

Webinars

Brabant Mobiliteit Netwerk will be organizing informative webinars on mobility sub-topics every Thursday from 10:00 am to 10:45 am. They address questions such as: what does mobility policy look like in the 1.5-meter economy? Or: what can you do as an employer to ensure that people continue to cycle after the corona crisis, also in commuting? Would you also like to know more about these or other mobility issues? Check out BMN's webinar agenda: brabantmobilitysnetwork.nl/webinars.