(For english see below)

Flight Forum trakteerde op gezelligheid in december

De grote kerstboom op het centrale plein van Flight Forum zorgde voor heel wat gezelligheid in december. Met uitzicht op de mooi verlichte boom hebben z’n 100 medewerkers van diverse bedrijven zich laten verwarmen door warme chocomel, kerstkaarten en een goed gesprek met Maaike en Stefanie van Flight Forum.

Er waren veel complimenten over de kerstboom, daarnaast blijken er nog steeds ergernissen te zijn over de verkeersveiligheid rondom Flight Forum. Wij vinden de veiligheid van gebruikers erg belangrijk en blijven daarom in gesprek met stakeholders over eventuele verbeteringen. Vele gaven ook aan dat ze Flight Forum CV nog niet kennen. Een goed voornemen voor ons om hier verandering in te brengen in 2019. Flight Forum CV investeert volop in een stimulerende en aantrekkelijke werkomgeving. Mocht je ideeën hebben die hieraan bijdragen laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@flightforum.nl.


Koek & Zopie and a good chat

The huge Christmas tree in the central square of Flight Forum was a great spot for festive fun in December. With a view of the beautifully illuminated tree, around 100 employees from various companies enjoyed hot chocolate, Christmas cards and a good chat with Maaike and Stefanie from Flight Forum.

There were plenty of compliments about the Christmas tree, but the traffic safety around Flight Forum is still a source of irritation for many. Users’ safety is a very important issue for us, so we will continue discussions with the stakeholders about possible improvements. Many users also mentioned that they do not yet know Flight Forum CV. A good resolution for us to change this situation in 2019! Flight Forum CV continues to invest in a stimulating and attractive working environment. If you have any ideas that can contribute to this, please let us know by mailing info@flightforum.nl.