Eveline Grin

#forward thinking

Oproep: Wat doet jouw organisatie aan het behalen van de Sustainable Development Goals?

Het is deze week de Week van de Circulaire Economie. Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie!

Om wereldwijd duurzame ontwikkeling na te jagen zijn in 2016 de SDG’s (Sustainable Development Goals) bepaald door de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen, een agenda met goals voor 2030, zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Circulariteit is ook één van de onderdelen, welke valt onder doel nummer twaalf: verantwoorde productie en consumptie. Wij zijn benieuwd! Hoe draagt jouw organisatie bij aan de SDG’s: werk jij ook aan circulariteit? Of zet je je op een andere manier in voor 1 van de 17 goals? Lees hier meer over de SDG’s.

Oproep goede voorbeelden op Flight Forum
Twee van de vijf kernwaarden van Flight Forum zijn ‘Forward thinking’ en ‘Innovating’. Wat wil zeggen dat Flight Forum fors investeert in vergroening, innovatie en verduurzaming met projecten als het faciliteren en promoten van gedeeld en elektrisch vervoer en het herinrichten van het landschap en de openbare ruimte. Eind 2017 tekende al 10 bedrijven op Flight Forum voor 'Samen Verduurzamen'. Hiermee spraken de bedrijven hun gezamenlijke ambitie uit en nemen ze deel aan het verduurzamen van Flight Forum tot een energiepositief businesspark. In 2020 willen we dit verder uitbouwen door inspirerende voorbeelden van bedrijven op Flight Forum te delen. Daarom willen wij starten met het bijhouden van duurzame initiatieven die door bedrijven op Flight Forum worden genomen. Zo kunnen er verbindingen ontstaan tussen bedrijven en bovendien krijgen de voorbeelden een platform op onze website, nieuwsbrief en sociale media. Hoe gaaf zou het zijn als wij met z’n allen op Flight Forum aan alle 17 goals bijdragen?!

Wil jij met ons delen hoe jouw organisatie bedraagt aan de SDG’s? Stuur dan een mail naar Eveline Grin – communicatie@flightforum.nl

#forward thinking

Open call: What is your organisation doing to achieve the Sustainable Development Goals?

This week is the Week of the Circular Economy. From Monday 3 February until Friday 7 February, the Netherlands is completely focused on the circular economy!

In order to pursue global sustainability developments, the SDGs (Sustainable Development Goals) were defined by the United Nations in 2016. These seventeen objectives, an agenda with goals for 2030, form a global compass for tackling challenges such as poverty, education and the climate crisis. Circularity is also one of the components that fall under objective number twelve: responsible production and consumption. We are curious! How is your organisation contributing to the SDGs: are you working on circularity? Or are you contributing in some other way to one of the 17 goals? Check this link for more info about the SDG’s.

Open call for good examples at Flight Forum
Two of the five core values of Flight Forum are ‘Forward thinking’ and ‘Innovating’. This means that Flight Forum is making significant investments in greening, innovation and sustainability with projects like the facilitation and promotion of shared and electric transport and the redesign of the landscape and public spaces. At the end of 2017, 10 companies signed up for 'Samen Verduurzamen' (Sustainable Together) at Flight Forum. In doing so, these companies confirmed their joint ambitions and have since participated in making Flight Forum a more sustainable and energy-positive business park. We want to further develop this in 2020 by sharing inspiring examples of companies at Flight Forum. This is why we want to start registering the sustainable initiatives taken by companies at Flight Forum. This will help to generate connections between companies and these examples will be given a platform on our website, newsletter and social media. How great would it be if we could all join together at Flight Forum to contribute to all 17 goals?!

Would you like to share with us how your organisation is contributing to the SDGs? Send an email to Eveline Grin – communicatie@flightforum.nl