7 oktober 2021

(for English see below)

De komende jaren krijgen veel bedrijven ermee te maken: verduurzamen van je bedrijf. Deels omdat het moet, als gevolg van wetgeving. Maar zeker ook omdat het kansen biedt. Maar hoe pak je dat aan als je zelf weinig tijd, kennis en capaciteit hebt?

Vanaf 1 oktober 2021 is er een subsidieregeling: Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Daarmee krijg je een goed beeld hoe je jouw bedrijf kunt verduurzamen. Daarnaast kunt je begeleiding aanvragen bij het uitvoeren van één of meerdere maatregelen uit dat advies. 

Het Rijk vergoedt tachtig procent van het advies en de ondersteuning; twintig procent is voor rekening van de MBK-ondernemer. Je kan de regeling aanvragen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier vind je ook meer informatie over de inhoud van de subsidie. Goed om te weten: subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. Dus ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Subsidy for Sustainability of SME's

In the coming years, many companies have to deal with making their company more sustainable. Partly, because they have to, as a result of legislation. But also because it offers opportunities. But how do you start when you don't have enough time, knowledge or capacity?

From 1 October 2021 there will be a subsidy scheme: Subsidy Scheme for the Sustainability of SMEs (SVM). With this subsidy, you can hire a specialized advisor for tailor-made energy advice. Which will give you a good idea of ​​how you can make your company more sustainable. In addition, you can request guidance in carrying out one or more measures from that advice.

The government reimburses eighty percent of the advice and support; twenty percent is for your own account. You can apply for the scheme via the website of the Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Here you will also find more information about the content of the subsidy. Good to know: grants are awarded on a first-come-first-served basis. So "first come, first served".