25 juli 2017

Flight Forum wil bijdragen aan de wereld voor morgen door middel van vergroening en verduurzaming. Alle organisaties in het gebied kunnen aansluiten om te werken aan prettigere werkomgeving en een beter investeringsklimaat. De plannen worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Positief (BE+).

Naast een groener terrein en een duurzame toekomst dient de investering van Flight Forum nog meer doelen; het is belangrijk om in de toekomst te kunnen voldoen aan wetgeving èn bovenal om een flinke kostenbesparing te realiseren voor bedrijven gevestigd op Flight Forum.

Er zijn inmiddels twee startmomenten geweest, waarbij veel enthousiaste huurders en eigenaren hun interesse in een collectieve aanpak toonden. Na de zomer start de ontwikkeling van de eerste energieplannen voor gebouwen op Flight Forum.
Eind september vindt er een persmoment plaats. Sluit aan en wordt hiervoor nog in het plan meegenomen.

JOIN: ENERGY POSITIVE FLIGHT FORUM

Flight Forum aims to contribute to the world of tomorrow through greening and sustainability. All organisations in the business park can contribute to achieving a pleasant working environment and a better investment climate. The plans will be carried out in collaboration with Stichting Bedrijventerreinen Positief (BE+).

As well as a greener terrain and a sustainable future, Flight Forum’s investment has more objectives; it is important to comply with future legislation and above all to realise significant financial savings for businesses located at Flight Forum.

There have already been two start moments, whereby many enthusiastic tenants and owners showed their interest in a collective approach. The development of the first energy plans for buildings at Flight Forum will begin after the summer.
A press conference is planned late in September. Join in and you can be included in the plans.