10 februari

Leaning trees in the temporary parking lot

Some new trees that have recently been planted around the temporary parking spaces have started to lean due to a combination of damp ground and wind. The green contractor will solve the problem by staking the trees. The trees that have not entirely flattened have already been set upright. The other trees will be straightened during the staking process. When spring starts, everything will be ready to grow out nicely.

Enkele nieuwe bomen die recent geplant zijn rondom de tijdelijke parkeerplaatsen zijn door een combinatie van een vochtige ondergrond en wind scheef gaan staan. De groenaannemer gaat het oplossen door de bomen te verankeren met kniepalen. De bomen die niet helemaal platlagen zijn inmiddels al rechtop gezet. De overige bomen worden recht gezet tijdens het plaatsen van de kniepalen. Als straks de lente begint staat alles recht om mooi uit te groeien.