20 februari 2020

(for English see below)

Met ingang van 1 maart 2020 treedt Rob van Midden terug als statutair directeur van Flight Forum Beheer Vennoot B.V. Rob heeft de Raad van Commissarissen te kennen gegeven een betere balans tussen werk en privé te ambiëren en te willen terugtreden als directeur. De Raad van Commissarissen respecteert zijn verzoek en heeft inmiddels ingestemd met zijn ontslag. Met ingang van diezelfde datum neemt de Raad van Commissarissen de bestuurspositie voorlopig waar. Marco Noort, secretaris van de Raad van Commissarissen, is aangewezen als eerste aanspreekpunt van de Flight Forum organisatie.

De Raad van Commissarissen is Rob zeer erkentelijk voor zijn inzet en dankt hem daarvoor. Flight Forum staat er goed voor. De bezetting van de kantoren is op orde, op Gold Forum wordt het laatste bedrijfskavel bebouwd en er is veel belangstelling vanuit de markt voor vestiging. Binnenkort wordt de eerste fase van de vergroening van de openbare ruimte opgeleverd, waarmee Flight Forum haar vooraanstaande positie als hét businesspark van Brainport onderstreept.

Rob van Midden resigns as statutory director of Flight Forum Beheer Partner B.V.

With effect from the 1 of March 2020, Rob van Midden will step down as statutory director of Flight Forum Beheer Partner B.V. Rob has indicated to the Supervisory Board that he will step down as a director because he wants a better balance between work and his private life. The Supervisory Board respects his request and has approved his resignation. With effect from the same date, the Supervisory Board will temporarily see to his duties. Marco Noort, secretary of the Supervisory Board, has been designated as the first point of contact for the Flight Forum organization. The Supervisory Board is very grateful to Rob and wants to thank him for his efforts.

Flight Forum is in good shape. The offices are fully occupied, at Gold Forum the last business site is built and there is a lot of interest in this location. Also, the first phase of the green metamorphosis of the office cluster will soon be finished, underlining Flight Forum's prominent position as Brainport's business park.