Eveline Grin

(for English see below)
Het kantorencluster op Flight Forum wordt de komende maanden getransformeerd naar een fijne groene verblijfplaats met plekken om te werken, lunchen, wandelen of te relaxen. De metamorfose neemt ongeveer 12 weken in beslag en zal 17 april klaar zijn.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels al gestart. Een deel van de grond, het gras en begroeiing worden weggehaald bij het berkenbosje. Je zal hier weinig last van ervaren. Vanaf 13 januari gaat het grotere werk beginnen. Dit zal in 3 fases gebeuren. In de onderstaande kaart kun je de locaties van de verschillende fases bekijken. De fases bestaan elke keer uit dezelfde volgorde van werkzaamheden en elke fase neemt +/- 20 dagen in beslag. Zie de kaart hieronder voor uitleg over de fases en de timing van de werkzaamheden. Let op: De data zijn een indicatie en kunnen verschuiven als het weer tegen zit.

Communicatie over overlast
De werkzaamheden leiden onvermijdelijk tot overlast. De overlast wordt zo minimaal mogelijk gehouden door betrokkenen tijdig te informeren over werkzaamheden die voor overlast kunnen zorgen. Daarvoor worden meerdere communicatiekanalen ingezet. De gebouwen worden individueel geïnformeerd over de werkzaamheden omdat de overlast per fase zal verschillen per gebouw. Daarnaast kun je www.flightforum.nl/werkzaamheden bezoeken voor actuele informatie. Onze socials en nieuwsbrief worden ingezet om informatie verder te verspreiden.

Planning green metamorphosis

The office cluster at Flight Forum will be transformed to a nice green residence with places to work, have lunch, walk or relax in the coming months. The metamorphosis takes about 12 weeks and will be ready on April 17.

The preparations have already started. Part of the soil, grass and vegetation are removed from the birch grove. These works will not lead to any inconvenience. The larger work will start from January 13. This will happen in 3 phases. In the map below you can view the locations of the different phases. The phases consist of the same order of work each time and each phase takes +/- 20 days. See the map below for an explanation of the phases and the timing of the works. Note: The data is an indication and may change if the weather conditions are bad. 

Communication about inconvenience due to the works

The work inevitably leads to some inconvenience. We will do our best to keep this as minimal as possible by informing those involved well in advance. We will use several ways of informing building occupants. Each building will be informed individually about the inconvenience as this will differ per building per phase. You can also visit www.flightforum.nl/werkzaamheden for up-to-date information. Our socials and newsletter are used to further spread information.