30 oktober 2017

Flight Forum is in transitie en ook het parkmanagement is aan een update toe. Een frisse nieuwe stijl van parkmanagement, die beter past bij de actuele vraag, aansluit bij de ambities en zo mogelijk ook financiële voordelen biedt. Flight Forum CV is daarom bezig met een voorstel voor (collectieve) voorzieningen, nieuwe activiteiten en een goede omgang met de ingelegde middelen. 

PARK MANAGEMENT NEW STYLE

Flight Forum is in transition and the park management is ready for an update. A fresh new style of park management that fits better with the current demand, is in line with our ambitions and if possible also offers financial benefits. Flight Forum CV is therefore currently developing a proposal for (collective) facilities, new activities and a good way of dealing with the available resources.