22 juli

(for english see below)

Nu het weer drukker wordt op Flight Forum, is het een komen en gaan van automobilisten en staan de parkeerplaatsen weer wat voller. Op 1 juni zijn de nieuwe parkeercontracten in gegaan en zijn er wijzigingen doorgevoerd in de parkeerlocaties van enkele bedrijven. Let op! Parkeer alleen in de voor jou bestemde parkeervakken, want er wordt weer strenger gehandhaafd. Deze kun je herkennen aan duidelijke parkeervakmarkeringen met bedrijfsnaam.

Parking locations changed

Now that Flight Forum is getting busier, the parking spaced are starting to get full again. The new parking contracts came into effect on 1 June. Therefore, some company parking locations have changed. Pay attention! Only park in the parking spaces intended for you because enforcement is again stricter. You can recognize these by clear parking space markings with a company name.