Ondernemers op businesspark Flight Forum en Eindhoven Airport slaan de handen ineen voor de oprichting van een lokaal energiehandelsplatform. Eindhoven Airport, Fasterix, Van Acht Koel & Vriesopslag en Valid sluiten zich aan bij het initiatief van Flight Forum en de gemeente Eindhoven om te werken aan een slim energienetwerk.

Energiehandel
Op vrijdag 25 februari tekenden de partijen hiertoe een intentieverklaring. Het doel is het opzetten van lokaal energiehandelsplatform bedoeld voor alle ondernemers op Flight Forum, Eindhoven Airport, het tussenliggende bedrijventerrein en BIC. Daar kunnen de aangesloten partijen onderling energie verhandelen (dus energie leveren van eigen opwek of afnemen) en zonder tussenkomst van een energieleverancier handelen met de markt. Dat levert financieel voordeel op én stimuleert het plaatsen van zonnepanelen, dat bijdraagt aan verduurzaming. Bovendien geeft het platform inzicht in energieverbruik en -aanbod van de deelnemers. Hiermee kunnen de eerste stappen worden gezet in het voorkomen van overbelasting van het netwerk, een probleem waarmee veel bedrijventerreinen kampen. Flight Forum en de gemeente Eindhoven willen dit met deze samenwerking voor zijn. De realisatie van een lokale energie community is met deze intentieverklaring een feit. Als na de zomer blijkt dat een energiehandelsplatform van meerwaarde is voor de potentiële deelnemers kunnen er meer bedrijven aansluiten.

Samenwerken
Flight Forum en Gemeente Eindhoven monitoren de innovaties rond het energiehandelsplatform. Ook werken ze mee aan de aanvraag van een Europese Interreg-subsidie bedoeld voor bedrijventerreinen in Brabant en Vlaanderen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is hierin de kartrekker. De subsidie is bedoeld antwoorden te vinden op vragen zoals: Hoe kunnen we apparaten koppelen aan het energiehandelsplatform en inzetten om vraag en aanbod in het gebied in balans te brengen? Hoe is dit op te schalen? Flight Forum is een voorbeeldlocatie in de Brainportregio voor verdere innovatie op het gebied van een energieplatform.

Het lanceren van een energiehandelsplatform draagt bij aan de ambitie uit de ‘Gebiedsvisie Eindhoven Airport District’ om in 2040 energieneutraal te zijn.

Meer informatie over het energiehandelsplatform voor bedrijven

Van linksonder naar rechtsboven:
Roel Hellemons (CEO Eindhoven Airport), Rik Thijs (Wethouder Klimaat en energie, Gemeente Eindhoven), Bart Verschut (Directeur Flight Forum CV), Naomi van Nuland (Provincie Noord-Brabant), Jack Wasser (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), François van Son (Projectleider Energie, Flight Forum), Bas van Rijn (Eindhoven Airport), Erik van Acht (Directeur Van Acht Koel & Vriesopslag), Roger Geilenkirchen (Valid), Wim Louwers (Fasterix B.V.), Paul Noteboom (Gemeente Eindhoven), Gaby Mols (Eindhoven Airport).