for English see below

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van Eindhoven Noordwest. De wegenstructuur is verbeterd, de bedrijvigheid is gegroeid en de natuurlijke omgeving is versterkt. Ook in de nabije toekomst gaan belanghebbenden het gebied verder ontwikkelen. Om Eindhoven Noordwest beter op de kaart te zetten, is er een branding strategie ontwikkeld. Hiermee krijgt het gebied een eigen identiteit en verbetert de samenhang in het gebied.

Gebiedsmerk
Met de nieuwe branding krijgt Eindhoven Noordwest een eigen merk, dat van het gebied zelf gaat worden. De gemeente is aanjager van de strategie: met enkele projecten zoals de bewegwijzering en Tunnelvisie. De strategie is zo ontwikkeld dat bedrijven en organisaties trouw kunnen blijven aan hun eigen identiteit en merk, maar ook mee kunnen liften op het verbindende gebiedsmerk van Eindhoven Noordwest. Bovendien sluit de branding strategie aan bij de stijl en identiteit van Eindhoven en de regio Brainport Eindhoven.

Contrast
Eindhoven Noordwest is een uniek gebied met bijzondere contrasten. Zo vind je er hightech productiebedrijven, een drukke A2, en Eindhoven Airport, maar ook Flight Forum en bosrijke wandelpaden. De branding van Noordwest benadrukt deze contrasten. Wethouder Monique List: “Juist de diversiteit maakt Eindhoven Noordwest zo aantrekkelijk. Het is goed dat we die nu inzetten voor de ontwikkeling van het gebied.”

Planning
De branding strategie is onderdeel van de langjarige gebiedsontwikkeling van Eindhoven Noordwest. Zowel de gemeente als andere organisaties starten na de zomer van 2020 met de eerste projecten. Flight Forum is betrokken als één van de partners bij dit project. Wil je meedenken stuur dan een mail naar communicatie@flightforum.nl

New brand for Eindhoven Noordwest

In recent years, a lot of work has gone into the development of Eindhoven Northwest. The road structure has improved, business has grown, and the natural environment is strengthened. Stakeholders will continue to develop the area soon. To put Eindhoven Noordwest on the map, a new branding strategy is developed. This gives the area its own identity and improves cohesion in the area.

Branding of the area
The new branding will give Eindhoven Noordwest its own identity, which will become part of the area itself. Gemeente Eindhoven is driving the strategy forward with several projects such as signage and tunnel vision. The developed approach ensures that companies and organizations can remain loyal to their own identity and brand, but can also benefit from the shared brand of Eindhoven Noordwest. Moreover, the branding strategy is in line with the style and identity of Eindhoven and the Brainport Eindhoven region.

Contrast
Eindhoven Noordwest is a unique area with distinctive contrasts. You can find high-tech production companies, a busy A2 and Eindhoven Airport, but also Flight Forum and green hiking trails. The Northwest branding emphasizes these contrasts. City council member Monique List: "It is precisely the diversity that makes Eindhoven Northwest so attractive. It is good that we are now using it to develop the area."

Schedule
The branding strategy is part of the long-term area development of Eindhoven Northwest. Both Gemeente Eindhoven and other organizations in the area will start with the first projects after the summer of 2020. Flight Forum is one of the partners of this project. If you want to participate or have any ideas, send an email to communicatie@flightforum.nl.