Maart 2022

Clusters en gebouwen op Flight Forum zijn eindelijk beter te vinden vanaf de openbare weg. Begin dit jaar zijn de tijdelijke gele borden rond Flight Forum vervangen voor een nieuw uniform bewegwijzeringssysteem dat bijdraagt aan een overzichtelijke prettige reis.

De nieuwe bewegwijzering heeft een heldere, aantrekkelijke en eenduidige vormgeving en is ook s ’nachts goed zichtbaar. Met oog op duurzaam beheer en herkenbaarheid is er gekozen voor een systeem op basis van huisnummers. Er zijn borden geplaatst voor het autoverkeer langs de gehele rondweg van Flight Forum, bij de entrees van de clusters en rondom de binnenring van het kantorencluster. Voor voetgangers zijn er bij de uitgangen van de parkeergarage, naast de bushalte en bij de tijdelijke parkeerplaatsen plattegronden geplaatst. En langs de fietspaden rondom Flight Forum is er bewegwijzering geplaatst op cruciale beslissingsmomenten.