12 september 2022

(for English see below the pictures)

Het plein - gelegen tussen Tech Tower, Luchtruim, Valid en Center Court - krijgt een grootscheepse metamorfose. Het ontwerp hiervoor is klaar en de uitvoering wordt op dit moment voorbereid door een bouwteam. Begin 2023 start de uitvoering. Benieuwd hoe het eruit komt te zien?

Tussen de iconische gebouwen van Flight Forum verrijst volgend jaar een oase van groen. Het nieuwe plein wordt het gezellige hart van Flight Forum waar de kantoormedewerkers en toekomstige bewoners lekker buiten kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. De verhoogde ovale vorm met bomen, grassen en planten zorgt voor een intieme sfeer op het 5000m2 grote plein. Diagonale paden doorkruisen het vele groen en komen uit bij de entrees van de gebouwen. Tijdens de pauze is het goed toeven op een van de ronde poefjes in de luwte en weelderigheid van het groen of op de traptreden rondom het ovaal. De bijzondere stalen elementen – die door het hoogteverschil van het plein op het hoogste punt fungeren als statafel en bij het laagste punt als zitbank – worden echte blikvangers. Hier is ook voldoende ruimte om een event of een bedrijfsborrel te organiseren. De verlichting op het plein zorgt voor praktische toegankelijkheid, veiligheid en voor een extra warme en prettige atmosfeer.

Een goed ontwerp dat voldoet aan de hoge ambities van Flight Forum en past binnen het budget kost tijd. We zijn daarom ontzettend blij dat het gelukt is om een plein te ontwerpen dat natuurbeleving, ontspanning en ontmoeting mogelijk maakt en past bij de stedenbouwkundige kwaliteit van Flight Forum.

“Het nieuwe plein wordt het visitekaartje van Flight Forum en de centrale ontmoetingsplek voor de medewerkers en bewoners, vertelt Jesse Poppema, Programma manager groene transitie. Het doel was een groene plek te maken waar men zich fijn voelt en graag verblijft. Dat is met dit ontwerp gelukt. De uitstraling van het nieuwe plein past bij de bijzondere stedenbouwkundige kwaliteit van Flight Forum. Dat ga je terugzien in de keuze voor groen en materialen. Ik verheug me enorm op het resultaat”

Het plein is een van de projecten binnen Eindhoven Airport District waarmee een groen en levendig hart ontstaat. Een onderdeel van een bruisende Airport Boulevard waar alle bewoners en bezoekers van Eindhoven Airport District gebruik van kunnen maken.

Planning
Vanaf volgende week gaat het bouwteam aan de slag met de technische uitwerking van het ontwerp. Het definitieve ontwerp is in december klaar en begin 2023 kan de uitvoering beginnen. Eigenaren en gebruikers worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast.

Sneak preview: Take a look at the new design of the central square 

The central square - located between Tech Tower, Luchtruim, Valid and Center Court - will undergo a major metamorphosis. The design is ready, and the implementation is currently being prepared by a construction team. The works will start at the beginning of 2023. Curious what it will look like?
An oasis of green will arise next year between the iconic buildings of Flight Forum. The new square will be the heart of Flight Forum where office employees and future residents can sit outside and meet each other. The raised oval shape with trees, grasses, and plants creates an intimate atmosphere on the 5000m2 square. Diagonal paths crisscross the greenery and end at the entrances of the buildings. During breaks, you can relax on one of the round poufs in the shade surrounded by greenery. Or take a seat on one of the steps around the oval. Special steel elements catch the eye! Due to the smart use of the height difference of the square, the steel elements function as a standing table at the highest point and as a bench at the lowest point. There is enough space to organize an event or a company drink. And the lighting on the square not only ensures practical accessibility and safety on dark days, but also creates an extra warm and pleasant atmosphere.
A good design that meets the high ambitions of Flight Forum and fits within the budget takes time. We are therefore thrilled that we have succeeded in designing a square that makes a nature experience, relaxation, and meeting possible and that matches the architectural quality of Flight Forum.
“The new square will be Flight Forum's landmark and a central meeting place for employees and residents,” says Jesse Poppema, Green Transition Program Manager. The aim was to create a green place where people feel comfortable and enjoy staying. We have achieved that with this design. The appearance of the new square fits in with the special architectural quality of Flight Forum. You will see this reflected in the choice of greenery and materials. I am really looking forward to the result.”
The square is one of the projects within Eindhoven Airport District that creates a green and lively heart. A part of a bustling Airport Boulevard that all residents and visitors of Eindhoven Airport District can use.

Schedule

Next week, the construction team will start working on the technical aspects of the design. The final design will be ready in December and implementation can begin in early 2023. Owners and users will be informed in advance about the work and possible nuisance.