23 oktober 2018 | Eveline Grin
(for english see below)

Flight Forum CV heeft het afgelopen jaar flink gewerkt aan de bereikbaarheid van Flight Forum. Naast de samenwerking met Amber Mobility en Bravo heeft de aanleg van nieuwe fietsroutes en veilige oversteekplaatsen ervoor gezorgd dat het Businesspark veel beter bereikbaar is voor fietsers. Daarmee zijn er gelukkig genoeg alternatieven gekomen voor het reizen met de auto.

Mobiliteits-mix

Met de komst van deelfietsen en elektrische deelauto’s op Flight Forum, de Uber dienst in Eindhoven en het reguliere OV kun je zelf een eigen mobiliteitsmix maken. De verschillende vervoersmiddelen vullen elkaar aan en je kan ze mixen zodat er een reis ontstaat die het beste bij jouw situatie past. Woon je in Eindhoven dan kun je bijvoorbeeld op de fiets naar het werk. Heb je overdag een afspraak buiten Eindhoven? Geen probleem... de elektrische deelauto’s van Amber Mobility staan voor je klaar. Woon je buiten de stad? Dan kan reizen met de trein en de bus zo zijn voordeel hebben. Buiten het milieuvriendelijke aspect, kun je voor de trein kiezen om je dag rustig op te starten en tijdens het drinken van een cappuccino alvast je mail checken. Een stuk relaxter en productiever dan in de file staan, toch? Combineer het laatste stukje van je reis met de gratis Bravo deelfiets zodat je nog makkelijker en sneller op je werk bent. Er zijn dus genoeg alternatieve opties voor het reizen met de auto die tevens ook duurzamer en in veel gevallen gezonder en goedkoper zijn.

Deelauto’s en -fietsen op Flight Forum gebruiken

De hub van Amber Mobility en de Bravo deelfietsen op Flight Forum zijn eigenlijk niet te missen. De oranje parkeerplaatsen en de rode fietsen naast de foodtrucks vallen namelijk op. Het gebruik van beide diensten is simpel. Het enige wat je nodig hebt voor beide diensten is een app. Bovendien kunnen gebruikers op Flight Forum gratis gebruik maken van de deelfietsen.

Voor meer informatie over de deelfietsen en het downloaden van de app ga je naar www.hopperpoint.nl

Voor meer informatie over het gebruik van de Amber deelauto’s ga naar ga je naar www.driveamber.com


Mobility mixture | Travelling to Flight Forum

Flight Forum CV has worked hard on the accessibility of Flight Forum during the past year. As well as a collaboration with Amber Mobility and Bravo, the construction of new cycling routes and safe crossing points have ensured that the Business Park is now much more accessible for cyclists. There are therefore enough alternatives for travelling by car.

Mobility mixture

With the arrival of sharing bikes and electric sharing cars at Flight Forum, the Uber service in Eindhoven and regular public transport, you can create your own mobility mixture. The various modes of transport available complement each other and can be combined in order to create a journey that best suits your situation. If you live in Eindhoven, for example, you can cycle to work. What if you then have a meeting outside Eindhoven during the day? No problem... the Amber Mobility electric sharing cars are available. Do you live outside town? Travelling by train and bus can be a good option. As well as the environmental benefits, you can choose the train in order to be able to start your day calmly, with a cappuccino and checking your mail. Much more relaxed and more productive than sitting in a traffic jam, don’t you think? Combine the last leg of your journey with the free Bravo sharing bike so that you can arrive at work faster and easier. There are plenty of alternative options for travelling by car that are also more sustainable and often healthier and cheaper.

Using sharing cars and bikes at Flight Forum

You can’t miss the Amber Mobility hub and the Bravo sharing bikes at Flight Forum. The orange parking places and the red bikes next to the food trucks are clearly visible. The use of both services is simple. The only thing you need for both services is an app. Furthermore, users at Flight Forum can use the sharing bikes for free.

For more information about the sharing bikes and to download the app, go to www.hopperpoint.nl
For more information about using the Amber sharing cars, go to www.driveamber.com