(for english see below)

Voor wie zijn kantoortuin op Flight Forum even wil ontvluchten, wordt het scheppen van een luchtje binnenkort nog aantrekkelijker. Asfalt rond de verschillende bedrijven maakt plaats voor groen, zithoekjes en prettige verlichting.

Groene metamorfose

Het is stap één van de groene metamorfose die Flight Forum, samen met de eigenaren van de gebouwen op Flight Forum, realiseert. In november gaat in het noordelijke deel van Flight Forum de frees in de eerste strook asfalt. Het hoger gelegen deel, waaronder het centrale plein, krijgt in 2020 een groene make-over.

Eén van de initiatiefnemers is Michel Verkijk. Hij bezit ComfortZone Eindhoven. Met het groen wil hij Flight Forum nog meer op de kaart zetten. “Nu staan er nog tien fraaie kantoorpanden los van elkaar. Die gaan we door middel van beplanting met elkaar verbinden, waardoor het één geheel wordt.”

Verbinding

Die verbinding vindt Verkijk belangrijk. “Het moderne werken vraagt andere voorwaarden om mensen happy te maken. Werken is lang niet meer zo statisch als vroeger, toen je van negen tot vijf naar kantoor kwam om aan je bureau te werken. Tegenwoordig wil iedereen ook vrijheid en gelegenheid om er te recreëren: shoppen, eten, sporten, anderen ontmoeten. Om een aantrekkelijk kantoorpark te blijven moeten we dat faciliteren.”

In sommige van de grote gebouwen is een complete selfsupporting community gecreëerd, zoals in Tribes, Luchtruim en Tech Tower. Zo integraal als die het aanpakken is lastig voor de kleinere vastgoedbeheerders op Flight Forum, denkt Verkijk. Ook hij brengt de ‘bewoners’ van zijn eigen gebouw bij elkaar. “Ik heb geïnvesteerd in een gezellige lobby. Daar kunnen mensen, met een muziekje op de achtergrond, lunchen, loungen en overleggen.” Met leuke buren werk je prettiger, vindt Verkijk. Die saamhorigheid wil hij ook in de buitenlucht stimuleren. Hij is dan ook opgetogen dat alle gebouweigenaren zich bij het vergroeningsplan aangesloten hebben.

Padelbanen

En hoewel hij in zijn nopjes is met de huidige plannen, fantaseert Verkijk al verder hoe gebouweigenaren en Flight Forum het park in de toekomst nog meer kunnen verlevendigen: houten loungesets, een podium voor seminars en concertjes, een AH to Go, waterpartijen en open lucht vergaderplekken, hij ziet het al helemaal voor zich. “En padelbanen. Die zijn booming!”


“You work better with nice neighbours”

For anyone at Flight Forum wanting to escape those long hours in the office, it will soon be even more attractive to go outside for a breath of fresh air. Asphalt around the various buildings is making way for greenery, seating areas and new lighting.

Green metamorphosis

It is step one of the green metamorphosis that Flight Forum is realising together with the owners of the buildings in the business park. The northern part of Flight Forum will be first, with the first strip of asphalt undergoing a transformation in November. The higher part, including the central square, will be given a green make-over in 2020.

One of the initiators is Michel Verkijk. He owns ComfortZone Eindhoven. By adding more greenery, he really wants to put Flight Forum on the map. “There are now ten great office buildings, all separate from each other. We are going to use planting to connect them and make one unified complex.”

Connection

This connection is very important to Verkijk. “Modern working requires different conditions to make people happy. Working is not nearly as static as it used to be, when you were in the office from nine to five, working at your desk. Nowadays, everyone wants freedom and recreational opportunities: shopping, eating, sport, meeting other people. We must facilitate this if we want to remain an attractive office park.”

Some of the larger buildings, such as Tribes, Luchtruim and Tech Tower, have created completely self-supporting communities. But it is difficult for the smaller real estate managers at Flight Forum to take such an integral approach, thinks Verkijk. He also brings together the ‘residents’ of his own building. “I have invested in a welcoming lobby where people can meet, lunch and lounge with music in the background.” You work better with nice neighbours around you, according to Verkijk. He also wants to stimulate this sense of togetherness in the surroundings and is therefore delighted that all the building owners have joined the greening plan.

Padel courts

Although he is really pleased with the current plans, Verkijk is already dreaming about how the building owners and Flight Forum can enliven the park even more in the future: wooden lounge sets, a podium for seminars and concerts, an AH to Go, water features and open-air meeting places, he sees all kinds of possibilities. “And padel courts. They’re booming!”