2 maart 2019

(for english see below)

De laatst fase is deze week begonnen van de groene metamorfose. De buitenruimte aan de parkzijde van ND groep, Mazars en Comfort zone wordt dit keer onder handen genomen. Op woendag 4 maart wordt er gestart met het uitzagen van het asfalt en het verwijderen van verhardingen. Dit zal ongeveer een week duren. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de grondwerkzaamheden ten behoeve van de riolering en het afwateringsysteem. Rond 18 maart zullen deze werkzaamheden klaar zijn en kan er gestart worden met de bestrating en het plaatsen van meubilair. Eind maart zullen alle bomen en planten worden geplant. 

Final phase of the green metamorphosis

The last phase of the green make-over started this week. The outdoor space on the park side of the ND group, Mazars and Comfort zone will be tackled this time. On Wednesday, March 4, a start will be made with sawing off the asphalt and removing pavements. This will take approximately a week. In the meantime, hard work is also being done on the groundwork for the sewerage and the drainage system. This work will be completed around March 18 and the paving and installation of furniture can be started. All trees and plants will be planted at the end of March.