Eveline Grin | 2 juni

(for english see below)

In de nieuwsbrief van april was al te lezen dat Flight Forum druk bezig is met het organiseren van een mobiliteitswedstrijd die in september van start gaat. Flight Forum daagt bedrijven uit om een maand lang zo duurzaam mogelijk te reizen. Aral Voskamp, Mobiliteitsmanager van Flight Forum ging daarover in gesprek met diverse bedrijven op Flight Forum. Iedereen reageert enthousiast! Zo ook Itility, die tijdens de mobiliteitsmaand het motto Sharing is caring zal uitdragen.

Sharing is caring

Het credo van Itility is: One step beyond. Als digital consultants zetten ze samen altijd een stapje extra. Of dat nu voor een klant is of voor duurzaamheid. Daarom twijfelde Itility geen seconde of ze mee wilden doen met een campagne die zorgt voor verandering van reisgedrag. Sterker nog ze wisten meteen al hoe ze dat gingen aanpakken! Het gezegde ‘sharing is caring’ wordt het motto en daarmee zet Itility de Amber hub een maand lang centraal!

“Omdat we duurzaamheid heel belangrijk vinden en we als digital consultants nu eenmaal veel onderweg zijn, kunnen we een grote stap zetten op het gebied van ons wagenpark. Wat gestart is als een pilot, is nu een veelgebruikte Amber hub bij het kantoor van Itility. Alleen al tijdens de pilot hebben we binnen 1 maand meer dan 2.000 elektrische kilometers gereden waarmee we 260kg CO2 uitstoot (5,2 bomen) hebben bespaard. Stel je eens voor hoeveel je kunt besparen als iedereen een elektrische deelauto zou gebruiken. We dagen daarom alle bedrijven op Flight Forum uit om in actie te komen en bij te dragen om het autogebruik op Flight Forum te verminderen.’ aldus Fleur Kappen, Operations Director van Itility

Benieuwd naar de Amber en de ervaring van Itility? Lees het blog Itility and Amber: an electric combination 

Over de wedstrijd

Met de mobiliteitswedstrijd wil Flight Forum vastgeroest reisgedrag doorbreken. Anders reizen naar je werk zorgt voor minder auto’s in de spits en het vermindert bovendien de parkeerdruk op Flight Forum. Houd de komende weken flightforum.nl en onze socials in de gaten voor meer informatie. Wil je nu al meer weten of je inschrijven? Stuur dan een mail naar Aral Voskamp – a.voskamp@flightforum.nl


Itility takes up the challenge to reduce car use at Flight Forum

The April newsletter included an item explaining that Flight Forum is busy organising a mobility competition that will start in September. Flight Forum challenges companies to travel as sustainably as possible. Aral Voskamp, Project Leader Mobility at Flight Forum, therefore made contact with various companies at Flight Forum. Everyone reacted enthusiastically! Including Itility, who will use the motto 'sharing is caring' during the mobility month.

Sharing is caring

Itility’s credo is: One step beyond. As digital consultants, they always go the extra mile together, whether it’s for a customer or for sustainability. That’s why Itility didn’t have to think twice about joining the campaign that will bring about a change in our travelling behaviour. In fact, they knew straight away how they were going to tackle it! The saying ‘sharing is caring’ became the motto and as such, Itility has put Amber in the spotlight for a month!

“Sustainability is really important to us. As IT consultants we travel a lot, so we can make a real difference when it comes to our transport fleet. What started as a pilot has now become a well-used Amber hub at the Itility office. Even just during the pilot phase, we travelled over 2000 electric kilometres within a month whereby we saved 260kg CO2 emissions (5.2 trees). Just imagine how much you could save if everyone would use an electric sharing car. We, therefore, challenge all companies at Flight Forum to take action and contribute to reducing the use of cars at Flight Forum.’ said Fleur Kappen, Operations Director at Itility

Curious about Amber and Itility’s experiences? Read the blog Itility and Amber: an electric combination  

About the competition

Flight Forum wants to break our travel habits with the mobility competition. Travelling differently to work will result in fewer cars during rush hour as well as reducing parking pressure at Flight Forum. Keep an eye on flightforum.nl and our socials during the coming weeks for more information. Would you like to know more now, or register to take part? Just send a mail to Aral Voskamp -a.voskamp@flightforum.nl