25 september 2017

Flight Forum is in transitie en ook ons parkmanagement is aan een update toe. We willen een frisse nieuwe stijl van parkmanagement, die beter past bij de actuele vraag, aansluit bij de ambities en zo mogelijk ook financiële voordelen biedt. Flight Forum C.V. is daarom bezig met een voorstel voor (collectieve) voorzieningen, nieuwe activiteiten en een goede omgang met de ingelegde middelen.

(for English: see below)

Bij deze nodigen we de gebouweigenaren van Flight Forum van harte uit om over dit voorstel met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is op woensdag 4 oktober van 16.00 uur tot 18:00 uur op het Luchtruim (Flight Forum 120). Persoonlijke uitnodigingen volgen per brief en mail.

Hiernaast gaat Flight Forum CV ook gesprekken organiseren met eigenaren en gebruikers over de totale visie voor de openbare ruimte, nieuwe signing, parkeren etc. We organiseren dit per cluster. In oktober vinden er bijeenkomsten plaats met cluster 1 en met cluster 2. Hierna volgen de bijeenkomsten met de andere clusters. Ook hiervoor wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd.

TALKING ABOUT THE FUTURE OF FLIGHT FORUM

Flight Forum is in transition and our park management is also in need of updating. We want a fresh new style of park management that is better suited to the current demand, matches our ambitions and also offers financial advantages. Flight Forum C.V. is therefore working on a proposal for (collective) facilities, new activities and a good way of dealing with the resources in place.

We are hereby pleased to invite the Flight Forum building owners to discuss this proposal with each other. The meeting will take place on Wednesday 4 October from 16:00 to 18:00 at the Luchtruim (Flight Forum 120). Personal invitations will follow by letter and email.

In addition, Flight Forum CV will also organise meetings with owners and users to talk about the total vision for the public spaces, new signing, parking etc. These meetings will be organised per cluster. The meetings with cluster 1 and cluster 2 will take place in October, and meetings with the other clusters will follow. Once again, personal invitations will be sent for these meetings.