20 september

(For English see below)

Overstekende bizons en bokken! Niet iets wat je verwacht op een weg in Eindhoven… Vorige week ben je ze misschien tegengekomen op het bedrijventerrein van Flight Forum. Op donderdag 20 september was er namelijk bij de voetgangers- en fietsoversteekplaats van het businesspark Flight Forum een guerrilla-actie uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Met de actie ‘overstekend wild’, wordt aandacht gevraagd voor overstekende voetgangers en fietsers. Ontwerpers in dierenkostuums – gemaakt door Trijnie Nanninga van 'De Naaimachinewoesteling' – hebben al springend en bokkend de overstekers begeleid op hun weg naar de andere kant. Hiermee wilden de Kwartiermakers op Flight Forum automobilisten bewust maken van de aanwezigheid van deze oversteekplaats en de kwetsbaarheid van deze groep weggebruikers.

Om de automobilisten voor te bereiden op de eventuele ontmoeting met het ludieke verkeer stonden er vanaf 17 september vlak vóór de oversteekplaats waarschuwingsborden langs de weg met teksten als “Je gaat iets meemaken!” en “Zit je er klaar voor?”. Zo werden automobilisten positief geprikkeld om altijd goed op te letten. Je weet immers nooit wat je tegen kan komen in het verkeer. Met deze creatieve actie geeft Flight Forum gehoor aan de oproep van fietsers en voetgangers om hun kwetsbare positie op deze plek te verbeteren. Vaak voelen zij zich onveilig bij het oversteken op dit punt.

GUERRILLA CAMPAIGN WILD ANIMALS CROSSING

Bison and goats crossing the road! Not something you see every day in Eindhoven… Perhaps you saw them last week in the Flight Forum business park Flight Forum. On Thursday 20 September, a guerrilla campaign was carried out at the pedestrian and cycle crossing points of Flight Forum business park to improve traffic safety.

The ‘wild animals crossing’ campaign aims to generate awareness for pedestrians and cyclists crossing the road. Designers in animal costumes – created by Trijnie Nanninga of 'De Naaimachinewoesteling' – could be seen jumping and bouncing along with people to the other side of the road. With this, the Kwartiermakers at Flight Forum aimed to make motorists more aware of the location of these crossing points and the vulnerability of this group of road users. In order to prepare motorists for this rather unusual kind of traffic, there were warning signs placed along the road from 17 September, with texts like “you’re going to experience something!” and “are you ready?”. This was a positive stimulation for motorists to always pay attention. After all, you never know what you’re going to encounter on the road. This creative campaign is Flight Forum’s response to the call from pedestrians and cyclists to improve their vulnerable position in these locations.