Eveline Grin | 30 april 2019

(for english see below)

Samen de parkeerdruk verminderen? Minder file van en naar Flight Forum met evenveel mensen? Dat lukt toch nooit! Jawel, want als we allemaal een dagje per week minder met de auto komen, hebben we bijna een kwart minder parkeerruimte nodig. Dat moet te doen zijn toch?

Zo’n 52% van de Nederlandse werknemers woont binnen 15 km van het werkadres. Toch kiezen veel mensen nog steeds voor de ‘flexibiliteit’ van een auto. Met als gevolg files en een zoektocht naar een parkeerplaats. Heb jij wel eens uitgeprobeerd of fietsen naar je werk juist voor een productievere dag zorgt? Met de komst van e-bikes zijn ook de fietsafstanden van 15 km binnen fietsbereik. Bovendien is fietsen gezond, het is milieuvriendelijk en het levert een bijdrage aan het oplossen van de parkeerkeerdruk. Ook het OV, samen reizen of een dagje thuis werken zijn impactvolle alternatieven voor de auto.

Kom jij in actie?

Kun jij met alternatief vervoer naar je werk komen en houd je wel van een beetje competitie? In het najaar willen we samen met werknemers op Flight Forum in actie komen. En wel met een wedstrijdje. Gewoon, omdat het leuk is. Oh ja, het blijkt ook heel effectief.

  • Zou jij ook minder willen zoeken naar parkeerruimte?
  • Ben je bereid te proberen of je zelf ook anders kunt reizen?
  • Wil je je collega’s daarbij verslaan?
  • Vind je het leuk om eens wat te veranderen in je routine?


Onderzoek laat zien dat anders reizen bijdraagt aan blijer naar je werk komen, fitter worden en productiever zijn. En het is natuurlijk heerlijk als er minder auto’s over ons bedrijventerrein zwerven. Wil jij daar je steentje aan bijdragen? Of ken je iemand voor wie dit iets is? Laat het ons weten! Stuur een mail naar Aral Voskamp a.voskamp@flightforum.nl en we gaan er samen mee aan de slag!


Will you join us in the challenge to reduce car use at Flight Forum?

Help to reduce parking pressure? Less traffic jams to and from Flight Forum with just as many people? Surely that’s not possible! Yes, it is, because if we all travel to work by car one day less a week, we will reduce the need for parking spaces by almost a quarter. That must be possible, right?

Around 52% of Dutch workers live within 15 km of their work address. Yet many people still prefer the ‘flexibility’ of travelling by car, which results in traffic jams and searching for a parking space. Have you ever tried cycling to work to see if it would make for a more productive day? With the introduction of e-bikes, a distance of 15 km is easily within cycling range. Furthermore, cycling is healthy, it’s environmentally friendly, and it helps solve the parking problem. Public transport, travelling together and working from home are also other impactful alternatives to travelling by car.

Will you take action?

Can you use an alternative means of transport to get to work, and do you like a little healthy competition? We’d like to get things started this autumn with the workers at Flight Forum. And with a competition, no less. Just because it’s fun. Oh, and it actually really works!

  • Would you like to spend less time searching for a parking space?
  • Are you willing to try an alternative mode of transport?
  • Would you like to beat your colleagues at the same time?
  • Do you sometimes like to change your routine?

Research shows that travelling differently helps you arrive at work happier and become fitter and more productive. And it can only be a good thing if there are fewer cars driving around our business park. Would you like to play your part in this? Or do you know someone who could be interested? Let us know! Send an e-mail to Aral Voskamp a.voskamp@flightforum.nl and we’ll get started together!