Datum:
17 september
Locatie:
Flos: Flight Forum 3790
Tijd:
7:30 – 9:00
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
kwartiermaker@flightforum.nl

(for english see below)

Uncover Flight Forum #2 | Flos

Met ruim 10.000 werknemers verdeeld over 80 bedrijven bruist het dagelijks op Flight Forum. Er valt dan ook veel te ontdekken en nieuwe verbanden te leggen. In de serie Uncover Flight Forum krijgen bedrijven op Flight Forum een podium. In deze tweede editie nodigt Toine van der Sanden, managing director bij FLOS, je uit om op 17 september een kijkje te nemen achter de schermen.

RONDLEIDING FLOS

Met veel passie neemt Toine je op 17 september mee in de wereld van techniek, kwaliteit, assemblage en logistiek. In de wandelgangen van FLOS zie je hoe innovatieve technologieën zoals smart glasses en cobots worden ingezet om processen op de werkvloer efficiënter te maken. Daarnaast komen onderwerpen als Total Cost of Ownership, hoe je kunt besparen op kostprijzen en hoe je bedrijfsprocessen kunt verbeteren aan bod.

FLOS – CREATIVE COMPONENT SOLUTIONS

Sinds 2009 is FLOS gevestigd op Flight Forum op het zuidelijkste puntje van Cluster 2. FLOS is een leverancier van technische componenten en samengestelde producten. FLOS biedt een buitengewoon breed productaanbod en diensten. Door de vier pijlers Techniek, Productie, Assemblage en Logistiek samen te brengen en klanten op deze pijlers te ontzorgen, onderscheidt FLOS zich van concurrenten. Dagelijks denken 75 medewerkers met hun klanten mee. Samen vinden ze oplossingen om processen te optimaliseren en integrale kosten te verlagen.

“We streven allemaal naar ‘excellentie’. Veel bedrijven en personen claimen het, maar de praktijk is vaak anders. FLOS is een bedrijf dat binnen de BUFAB Group het keurmerk ‘Center of Excellence’ heeft verdiend. Hoe we dat gedaan hebben willen we graag met bedrijven op Flight Forum delen” aldus Toine van der Sanden.

VOOR WIE?

Deze ochtend is interessant voor iedereen op Flight Forum die nieuwsgierig is naar zijn/haar buren. Zit je normaal gesproken achter je bureau en ben je benieuwd wat je allemaal kunt leren van andere bedrijven op Flight Forum? Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen! Daarnaast is de ochtend een ‘must’ voor collega’s uit de logistieke en Supply Chain sector die benieuwd zijn naar innovatie! Meld je snel aan!

Enthousiast geworden?
Schrijf je dan vóór 11 september in via kwartiermaker@flightforum.nl

Datum: dinsdag 17 september
Tijd: 7:30 – 9:00 uur inclusief ontbijt
Adres: Flight Forum 3790

Uncover Flight Forum #2

FLOS invites you to get to know ‘excellence’ in supply chain.

With over 10,000 employees working at 80 different companies, Flight Forum is a hive of activity every day. There’s so much to discover and so many new connections to be made. The series Uncover Flight Forum gives companies at Flight Forum a platform. In this second edition, Toine van der Sanden, managing director at FLOS, invites you to take a peek behind the scenes on 17 September.

FLOS tour
With a passion for his profession, Toine leads you through a world of engineering, quality, assembly and logistics on 17 September. In the corridors of FLOS you’ll see how innovative technologies like smart-glasses and co-bots are used to improve the efficiency of processes on the work floor. Other topics on offer are Total Cost of Ownership, how to save on cost price and how to improve company processes.

FLOS – Creative Component Solutions
FLOS has been located at Flight Forum since 2009, on the southernmost tip of Cluster 2. FLOS is a supplier of technical components and composite products, and provides an extraordinarily diverse selection of products and services. Bringing together the four cornerstones of Engineering, Production, Assembly and Logistics, and supporting its customers in these areas, makes FLOS stand out from the crowd. 75 employees work hard for its customers every day, so that they can together find the solutions for optimising processes and reducing integral costs.

“We all strive to achieve ‘excellence’. Many companies and people claim this, but things can be very different in practice. FLOS is a company that has earned the ‘Center of Excellence’ seal of approval within the BUFAB Group. We’d like to tell other companies at Flight Forum how we have achieved this” says Toine van der Sanden.

Who for?
This morning is interesting for everyone at Flight Forum who is curious about his/her neighbours. Do you normally sit behind a desk and are you curious to know just what you can learn from the other companies at Flight Forum? You’re more than welcome to come and take a look! Furthermore, the morning is a ‘must’ for colleagues in the logistics and Supply Chain sector who are interested in innovation!

Sign up soon!
Feeling enthusiastic? Sign up before 11 September via kwartiermaker@flightforum.nl

Date: Tuesday 17 September
Time: 7:30 – 9:00 including breakfast
Address: Flight Forum 3790