23 Oktober | Eveline Grin

 
For english see below

In de huidige transitie van Flight Forum wordt volop geïnvesteerd in het ontwikkelen van een optimaal vestigingsklimaat. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de bereikbaarheid en vindbaarheid, vergroening van het terrein, opbouw van een zakelijke community en verduurzaming van het vastgoed. De energietransitie is wereldwijd een thema. Wij willen in de Flight Forum regio bijdragen aan dit thema en zijn daarom gestart met een project voor grootschalige energieopwekking en -uitwisseling.

Uitwisselingsproject Flight Forum

Flight Forum gaat de komende periode bedrijven op Flight Forum stimuleren en waar nodig faciliteren om verduurzaming te verkennen en zonnepanelen te plaatsen. Om onze duurzame ambitie waar te maken gaat Flight Forum zich oriënteren hoe we naast grootschalige opwekking van energie, ook uitwisseling van die energie kunnen realiseren op het totale bedrijventerrein en wellicht zelfs daarbuiten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de kansen die nieuwe technologieën op het gebied van opwek en opslag kunnen bieden.

Kick-off bijeenkomst

Wil jij meepraten over een energienetwerk op Flight Forum? In november organiseren wij een kick-off bijeenkomst voor ondernemers op Flight Forum. De uitnodiging hiervoor volgt. Nu alvast meepraten of wil je op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mail naar f.jongejans@flightforum.nl.


Flight Forum focuses on local energy network

The current transition at Flight Forum includes significant investment in the development of an optimal business climate. Important components of this are its accessibility and findability, greenery in the area, developing a business community and making the real estate more sustainable. Energy transition is a global theme. In the Flight Forum region we want to contribute to this theme and have therefore initiated a project for the large-scale generation and exchange of energy.

Exchange Project Flight Forum

In the coming period, Flight Forum will be stimulating and where necessary facilitating the exploration of sustainability and placing solar panels. In order to make our sustainability ambition a reality, Flight Forum will find out how, in addition to the large-scale generation of energy, this energy can also be exchanged throughout the business park and perhaps even outside it. Of course, this also includes looking explicitly at the opportunities made available by the application of new technology in the field of generation and storage.

Kick-off meeting

Would you like to join the discussions about an energy network at Flight Forum? We will be organising a kick-off meeting in November for entrepreneurs at Flight Forum. The invitation will follow. Keen to start the discussions now or would you like to be kept up to date? Please send an e-mail to f.jongejans@flightforum.nl.