27 november

Flight Forum heeft een unieke positie in de high-tech industrieketen door de vestiging van steeds meer gespecialiseerde business-to-business dienstverlening. Meer dan 4000 mensen met verschillende talenten en ideeën werken dagelijks in 80 bedrijven op Flight Forum. Door deze mensen te verbinden geloven wij dat we creativiteit kunnen stimuleren en een gemeenschap van slimme bedrijven kunnen vormen.

Sluit je aan bij onze online community op Linkedin om te netwerken, je ervaring te delen met andere professionals en om op de hoogte te blijven van de verschillende activiteiten die plaatsvinden op Flight Forum.

Ga naar linkedin groep


Flight Forum holds a unique position in the high-tech industry chain by establishing specialized business-to-business services. Over 4000 people with different talents and ideas work in 80 companies at Flight Forum every day. We believe that by connecting these people we can spark creativity and shape a community of smart businesses.

Join our online community to connect with like-minded individuals, to share your experiences with other professionals and to stay up to date with the various activities taking place in the Flight Forum area.

Click her to go to the linkedin group