18 juni 2019

(for english see below)

Flight Forum krijgt een DCB Energy Hub. Een multi-fuel tankstation met alleen de beste energiezuinige brandstoffen. Naast traditionele brandstoffen kun je er duurzame brandstoffen tanken zoals CNG, HVO en AdBlue tanken. Ook elektrisch laden en waterstof (H2) zijn op termijn beschikbaar.

De nieuwe DCB Energy Hub zal te vinden zijn aan de noordzijde van Flight Forum, net voor je Flight Forum verlaat richting de A2. De bouw van het nieuwe tankstation is vorige week begonnen en naar verwachting kun je vanaf oktober tanken.

Overlast en parkeren
Op de bouwgrond werd parkeren tot nu toe gedoogd. Sinds de start van de bouw is dit echter niet meer mogelijk. Mochten er werkzaamheden plaats vinden die voor overlast zorgen dan zullen we hier tijdig over communiceren.

Flight Forum gets an Energy hub in October

Flight Forum is getting a DCB Energy Hub. A multi-fuel gas station with only the best energy efficient fuels. As well as traditional fuels, it also offers sustainable alternative fuels such as CNG, HVO and AdBlue. Also, electric charging and hydrogen will soon be added.

The new Energy Hub will be located on the north side of Flight Forum, just before you leave Fight Forum towards the A2. Construction of the new fuelling station started last week and it is expected to be in use from October.

Disturbance and parking
Parking on the building site has been tolerated until now. However, this is no longer possible since construction has started. If there are works taking place that could cause disturbance, we will let you know here ahead of time.