15 maart 2019

(for english see below)

Flight Forum CV heeft sinds 15 maart een nieuwe directeur: Rob van Midden volgt directeur Guus Sluijter op, die Flight Forum de afgelopen 5 jaar heeft geleid.

De afgelopen jaren was Rob van Midden vanuit diverse posities betrokken bij de (her)ontwikkeling en het beheer van werklocaties. Zo was hij medeoprichter en directeur van de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB), een gezamenlijke dochteronderneming van NV Industriebank LIOF en de Provincie Limburg. Daarvoor werkte hij bij ingenieursbedrijf ARCADIS als projectmanager locatieontwikkeling.

Sinds een aantal jaren werkt Van Midden als zelfstandig ondernemer, ondermeer als interim-manager voor een tweetal vastgoedfondsen bij de BOM, als business developer en als kwartiermaker parkmanagement.

“Rob van Midden kan met zijn achtergrond als gebiedsontwikkelaar, ondernemer en business developer Flight Forum doorontwikkelen tot een van de toplocaties in Brainport Eindhoven, aldus Elies Lemkes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Flight Forum

Flight Forum in transitie

Flight Forum is één van de succesvolle parels van de Brainport Regio. De blik is gericht op de toekomst. Flight Forum is als businesspark volop in ontwikkeling; er wordt ingezet op een levendig, groen, vitaal en aantrekkelijk gebied, met volop ruimte voor innovatie, ontmoeting en samenwerking. Flight Forum groeit op die manier uit tot het beste klimaat voor de zakelijke dienstverlening.

“Brainport is één van de drie economische pijlers van Nederland. De groei van de hightech economie biedt unieke kansen voor de zakelijk dienstverlening in de regio en daarmee ook voor Flight Forum. Door te investeren in het aantrekkelijk maken van de werkomgeving, de infrastructuur en in de community, groeit Flight Forum gestaag uit tot een vooruitstrevend en levendig gebied binnen het Brainport-ecosysteem. Ideale omstandigheden voor bedrijven om zich hier te vestigen. Deze ontwikkeling verder doorzetten én het uitdragen van de toegevoegde waarden van Flight Forum binnen de Brainport, zie ik als mijn opdracht. Ik zie ernaar uit om snel met de partners tot resultaat te komen", aldus Rob van Midden over zijn ambities.


FLIGHT FORUM CV HAS A NEW DIRECTOR

Flight Forum CV has a new director since 15 March: Rob van Midden succeeds director Guus Sluijter, who has led Flight Forum for the last five years.

Rob van Midden has held various positions during recent years, from which he has been involved in the (re)development and management of work locations. He was the co-founder and director of the Limburg Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB), a collective subsidiary of NV Industriebank LIOF and Provincie Limburg. He previously worked for engineering company ARCADIS as project manager of location development. Van Midden has also worked as an independent entrepreneur for a number of years, including positions as interim-manager for two real estate funds at the BOM, as business developer and as quartermaster park management.

“With his background as an area developer, entrepreneur and business developer, Rob van Midden can further develop Flight Forum into one of the top locations in Brainport Eindhoven”, according to Elies Lemkes, chair of the Flight Forum Board of Commissioners.

FLIGHT FORUM IN TRANSITION

Flight Forum is one of the success stories of the Brainport Region. It looks towards the future. As a business park, Flight Forum is continuously evolving; it focuses on developing into a lively, green, vital and attractive area with plenty of space for innovation, encounters and collaboration. As such, Flight Forum is growing to become the best area for business services.

“Brainport is one of the Netherlands’ three economic cornerstones. The growth of the high-tech economy offers unique chances for providing business services in the region and thereby also for Flight Forum. By investing in the community, as well as making the working environment and the infrastructure attractive, Flight Forum is steadily growing to become a progressive and lively area within the Brainport ecosystem. Ideal conditions for companies to settle here. I see it as my task to continue this development and further propagate the added values of Flight Forum within Brainport. I am looking forward to achieving fast results with the partners", says Rob van Midden about his ambitions.