15 maart 2019

Flight Forum CV heeft vanaf 15 maart een nieuwe directeur: Rob van Midden volgt directeur Guus Sluijter op, die Flight Forum de afgelopen 5 jaar heeft geleid.

De afgelopen jaren was Rob van Midden vanuit diverse posities betrokken bij de (her)ontwikkeling en het beheer van werklocaties. Zo was hij medeoprichter en directeur van de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB), een gezamenlijke dochteronderneming van NV Industriebank LIOF en de Provincie Limburg. Daarvoor werkte hij bij ingenieursbedrijf ARCADIS als projectmanager locatieontwikkeling.

Sinds een aantal jaren werkt Van Midden als zelfstandig ondernemer, ondermeer als interim-manager voor een tweetal vastgoedfondsen bij de BOM, als business developer en als kwartiermaker parkmanagement.

“Rob van Midden kan met zijn achtergrond als gebiedsontwikkelaar, ondernemer en business developer Flight Forum doorontwikkelen tot een van de toplocaties in Brainport Eindhoven, aldus Elies Lemkes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Flight Forum

Flight Forum in transitie

Flight Forum is één van de succesvolle parels van de Brainport Regio. De blik is gericht op de toekomst. Flight Forum is als businesspark volop in ontwikkeling; er wordt ingezet op een levendig, groen, vitaal en aantrekkelijk gebied, met volop ruimte voor innovatie, ontmoeting en samenwerking. Flight Forum groeit op die manier uit tot het beste klimaat voor de zakelijke dienstverlening.

“Brainport is één van de drie economische pijlers van Nederland. De groei van de hightech economie biedt unieke kansen voor de zakelijk dienstverlening in de regio en daarmee ook voor Flight Forum. Door te investeren in het aantrekkelijk maken van de werkomgeving, de infrastructuur en in de community, groeit Flight Forum gestaag uit tot een vooruitstrevend en levendig gebied binnen het Brainport-ecosysteem. Ideale omstandigheden voor bedrijven om zich hier te vestigen. Deze ontwikkeling verder doorzetten én het uitdragen van de toegevoegde waarden van Flight Forum binnen de Brainport, zie ik als mijn opdracht. Ik zie ernaar uit om snel met de partners tot resultaat te komen", aldus Rob van Midden over zijn ambities.