30 april | Eveline Grin

(for english see below)

Inspiratiemiddag voor werkgevers

De Efteling is één van de fietsambassadeurs van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: een werkgever die actief fietsen stimuleert onder haar medewerkers en ervaringen wil delen met andere bedrijven. Daarom organiseert ‘Ons brabant fietst’ een inspiratiemiddag.

De middag start met een bezoek aan snelfietsroute F261 met staatssecretaris Van Veldhoven. Daarna wordt er kennis en ervaringen gedeeld rond fietsstimulering. Diverse werkgevers delen hun verhaal over de rol van de fiets in hun organisatie. Het gaat over successen en ook over valkuilen waarvoor zij anderen willen behoeden. De communitymanagers van het Brabant mobiliteitsnetwerk staan voor je klaar om je op gang te helpen bij specifieke uitdagingen in jouw organisatie.

  • Je krijgt concrete handvatten en voorbeelden om je fietsbeleid vorm te geven.
  • Specialisten geven antwoord op de vraag wat de fiets voor jouw organisatie kan betekenen.
  • Uiteraard is er volop gelegenheid tot netwerken.


Na deze middag weet jij hoe je fietsstimulering werkelijkheid laat worden! Aanmelden voor deze inspiratiemiddag kan tot en met vrijdag 10 mei via deze link https://onsbrabantfietst.nl/gangmakers

Download informatie leaflet

De organisatie: Efteling, Brabant mobiliteitsnetwerk en Ons Brabant Fietst Mede namens: ministerie van IenW, provincie Noord-Brabant, gemeenten Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk


Encouraging cycling: from fairy tale to true story

Inspiration afternoon for employers

The Efteling is one of the cycling ambassadors for the Ministry of Infrastructure and Water Management: an employer who actively encourages cycling among its employees and is keen to share its experiences with other companies. ‘Ons Brabant Fietst (Our biking Brabant)’ is therefore organising an inspiration afternoon.

The afternoon begins with a visit to bicycle highway F261 with Secretary of State Van Veldhoven. This will be followed by a chance to share knowledge and experiences about encouraging cycling. Various employers talk about the role of cycling within their organisation, with a focus on both the success stories as well as the pitfalls they want to warn others about. The community managers of the Brabant mobility network are ready to help you get started with tackling the specific challenges faced by your organisation.

  • You will learn about concrete tools and experiences to help shape your cycling policies.
  • Specialists will explain what cycling can mean for your organisation.
  • Of course, there is also plenty of chance to expand your network.

This afternoon will teach you how to make encouraging cycling a reality! You can register for this inspiration afternoon until Friday 10 May via this link https://onsbrabantfietst.nl/gangmakers

Download information leaflet

The organisation: Efteling, Brabant mobility network and Ons Brabant Fietst Also on behalf of: Ministry of I and W, provincie Noord-Brabant, gemeenten Loon op Zand, Tilburg and Waalwijk