7 oktober

(for English see below)

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor, die groter is dan 100 m2, minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De verplichting van energielabel C is een opstap naar de energielabel A verplichting welke in 2030 in zal gaan.

Uit een analyse van vastgoedbeheerder Colliers blijkt dat op dit moment 10 procent van de kantoorpanden nog geen label C of beter hebben. Bij 38 procent van de panden ontbreekt zelfs een label.

Er wordt aangeraden tijdig te starten met dit traject. Het energielabel valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker/huurder. Uiteraard is de verhuurder ook gebaat bij een energielabel vanaf minimaal C, omdat hij anders zijn kantoor niet meer mag verhuren. Overleg daarom met de verhuurder wat de mogelijkheden zijn rondom de kosten voor aanpassing naar een hoger label.

Wat kun je doen?

Wil je weten welk energielabel jouw kantoorgebouw heeft? Kijk dan www.ep-online.nl  Op de website van RVO kun je nagaan welke verplichtingen en uitzonderingen voor jouw kantoor van toepassing zijn? Wil je meer informatie over de energielabel C verplichting? Download hier de informatiebrief.

Wil je liever een vrijblijvend gesprek? Stuur een e-mail naar f.vanson@flightforum.nl. Wij zorgen ervoor dat er door een deskundige contact met je wordt opgenomen.

Energy label C obligation for offices from January 1, 2023

As of January 1, 2023, every office larger than 100 m2 must have at least energy label C. If the building does not meet the requirements, it may no longer be used as an office. The obligation of energy label C is a step towards the energy label A obligation, which will take effect in 2030.

An analysis by property manager Colliers shows that at this moment, 10 percent of office buildings do not yet have a label C or better. In 38 percent of the properties, a label is missing. It is recommended that you start this process early. The energy label is the responsibility of the user/tenant. Of course, the building owner also benefits from an energy label from at least C, because otherwise he is no longer allowed to rent out his office. Therefore, consult with the landlord about the options regarding the costs for adjustment to a higher label.

WHAT CAN YOU DO?

Do you want to know which energy label your office building has? Then visit www.ep-online.nl. You can find out which obligations and exceptions apply to your office on the RVO website. Would you like more information about the energy label C obligation? Download the information letter here. Would you rather have a non-binding conversation? Send an email to f.vanson@flightforum.nl. We will make sure that an expert contacts you.