Eveline Grin

(for English see below)

In 2021 staan er weer mooie projecten op stapel om een aantrekkelijke werkomgeving te stimuleren op het businesspark.

Groenstroken rondom parkeerplaats

Groenstroken tijdelijke parkeerplaatsen

Om te beginnen hebben we in januari de tijdelijke parkeerplaats onder handen genomen. Groenstroken met bomen en kruidenrijkgras zijn rondom de parkeerplaatsen geplaatst. Bezoekers komen daardoor aan in een groene aantrekkelijke omgeving. Daarnaast draagt het bij aan het oplossen van wateroverlast, hittestress en biodiversiteit. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Nu nog heel eventjes wachten op de eerste groene sprietjes in de lente.

Impressie van reeds gerealiseerde vergroening van de noordelijke straatjes

Zuidelijke straatjes

Ook de zuidelijke straatjes van het kantorencluster worden onder handen genomen dit jaar. Ze krijgen net zoals de noordelijke straatjes fijne zitplekken, groene stroken langs de gebouwen en duidelijk entrees. Tussen de beplanting liggen smallere paden die voor een duidelijke looprichting zorgen vanaf de parkeerplaatsen en het centrale plein. Openingen tussen de beplanting markeren de entrees van de kantoren. De groene metamorfose is een initiatief dat we samen met de gebouweigenaren oppakken. Ook zij werken daarmee aan het mooier maken van Flight Forum voor hun huurders of personeel. Na de zomer gaat de schop in de grond.

A green start to the year In 2021.

Several green projects are in the pipeline to stimulate an attractive working environment in the business park. 

To begin with, we have given the temporary parking lot a green make-over at the beginning of January. Green strips with trees and herb-rich grass have been placed around the parking spaces. As a result, visitors arrive in an attractive green environment. Also, it contributes to solving flooding, heat stress and biodiversity. The work has been completed. Now we just have to wait for the first green shoots in spring.

Southern streets

The southern streets of the office cluster will also be renovated this year. Just like the northern streets, they will have lovely seating areas, green strips along the buildings and clear entrances. We have designed narrow paths between the plants that provide a clear walking direction from the parking lots and the central square. Openings between the plants mark the entrances to the offices. The green metamorphosis is an initiative that we are implementing together with the building owners. They are also working on making Flight Forum more beautiful for their tenants or staff. After the summer, the shovel will go into the ground.