For English see below

Het wordt weer wat drukker op Flight Forum. Om medewerkers en bezoekers die gebruik maken van de parkeergarage de ruimte te bieden voor het houden van 1,5 meter afstand, hebben wij signing aangebracht bij de betaalautomaten. Daarnaast adviseren wij:

  • Houd 1.5 meter afstand van elkaar
  • Vermijd drukke plekken
  • Desinfecteer je handen na het verlaten van de parkeergarage
  • Raak zo min mogelijk aan in de parkeergarage


Afhankelijke van de drukte in de parkeergarage de komende periode, beoordelen we opnieuw of extra maatregelen nodig zijn om een hygiënische parkeeromgeving te waarborgen.

Corona-proof parking

It is getting busier at Flight Forum. To provide employees and visitors who use the parking garage with enough space to keep a distance of 1.5 meters, we have installed signs at the payment terminals. We also recommend:

  • Keep 1.5 meters apart
  • Avoid busy places
  • Disinfect your hands after leaving the parking garage
  • Touch as little as possible in the parking garage

Depending on the amount of traffic in the parking garage in the coming period, we will again assess whether additional measures are needed to ensure a hygienic parking environment.