Download de BurenApp van Eindhoven Airport en laat het weten.

We hebben op Flight Forum nog net geen uitzicht op de start- en landingsbaan van Eindhoven Airport. Maar binnen 10 minuten loop je zo de vertrekhal binnen. Je kunt dus wel stellen dat we buren zijn. Om direct in contact te zijn met de buren heeft Eindhoven Airport de BurenApp ontwikkelt. In deze app kun je feedback geven over je geluidservaring rondom het vliegveld. Ook vind je er altijd up-to-date informatie en uitleg over wat er gebeurt op de luchthaven. Denk aan start- en landingsroutes, geluid en hoe je dat ervaart, vliegtuigtypes, etc. Je kunt stemmen op polls en meepraten over de uitdagingen waar Eindhoven Airport voor staat. Lijkt het jouw leuk om meer nieuws te ontvangen over Eindhoven Airport of wil je laten weten hoe jij het vlieggeluid op Flight Forum ervaart? De Eindhoven Airport BurenApp is gratis te downloaden via de Apple Store en de Google Play Store.


What’s your experience of working next to an airport?

Download the Eindhoven Airport BurenApp and let them know.

At Flight Forum we don’t quite have a view of the runway at Eindhoven Airport. But just a ten-minute walk takes you to the departure hall. So, you could say we are neighbours. In order to get in touch with its neighbours, Eindhoven Airport has developed the BurenApp. In this app you can give feedback on how you experience noise around the airport. It also always gives up-to-date information and explanations about what is happening at the airport, such as take-off and landing routes, noise and how you experience it, types of aircraft, etc. You can vote on polls and join in discussions about the challenges Eindhoven Airport is facing. Do you like the idea of receiving more news about Eindhoven Airport or would you like to let them know how you experience aircraft noise at Flight Forum? The Eindhoven Airport BurenApp is free to download via the Apple Store and the Google Play Store.