Eveline Grin | 30 oktober 2019

(for english see below)

Het was 25 oktober feest op Flight Forum. i-team Global verraste zo’n 200 partners met een spectaculaire onthulling van het nieuwe World Inspiration & Logistical Center. KERO Vastgoed geeft op 4 november het startsein voor de bouw van het multifunctionele pand. Het duurzame gebouw is ontworpen door Architectenbureau Pauwert en zal naar verwachting juli 2020 klaar zijn.

credits video: Noortje Artz

i-team Global
i-team Global is de bedenker van de i-mop – een revolutionair alternatief voor de dweil. De machine heeft de kracht van een schrobzuigautomaat en de flexibiliteit van een mop. In een paar jaar tijd veroverde de i-mop in rap tempo de hele wereld. i-team global is momenteel gevestigd op het industrieterrein Kapelbeemd in Eindhoven. Vanwege de snelle groei van het bedrijf was uitbreiding hard nodig.

Het 9000m2 gebouw op Flight Forum wordt multi-functioneel ingericht. De geautomatiseerde logistieke hub gaat de wereld van innovatieve schoonmaakoplossingen voorzien. Daarnaast heeft het Inspiration Center - compleet met restaurant - ruimte om 600 bezoekers te ontvangen en onder te dompelen in een ware schoonmaakbeleving. Seminars, trainingssessies, congressen en zelfs concerten kunnen worden gegeven in het gebouw. Het familiegevoel staat voorop bij i-team Global. Met de komst van het Inspiration Center krijgen ruim 70 partners wereldwijd een thuis waar ze zelf ook hun eigen klanten kunnen verwelkomen.

Duurzaamheid

Het nieuwe Inspiration & Logistical center is ontworpen volgens het BREEAM-NL Excellent standaard. Hiervoor zijn verschillende duurzame maatregelen genomen waaronder het gebruik van zonnepanelen gecombineerd met een groen dak. Het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Warmtepompen en vloerverwarming zorgen ervoor dat het algehele energie- en waterverbruik wordt geminimaliseerd.

Construction of the new 'i-team World Inspiration & Logistical centre' started at Flight Forum!

On the 25th of October it was time to celebrate at Flight Forum. i-team Global surprised around 200 partners with the spectacular announcement of their new World Inspiration & Logistical Centre. KERO Vastgoed will give the go-ahead for the construction of the multifunctional premises on 4 November. The sustainable building has been designed by Architectenbureau Pauwert and is expected to be completed in July 2020.

i-team Global

i-team Global is the creator of the i-mop - a revolutionary alternative to the traditional mop. The machine has the power of a scrubber dryer machine and the flexibility of a mop. In just a few years, the i-mop has rapidly conquered the world. i-team global is currently situated on the industrial estate Kapelbeemd in Eindhoven. The company’s rapid growth meant that expansion was desperately needed.

The 9000m2 building at Flight Forum will have a multifunctional layout. The automated logistics hub will supply the world with innovative cleaning solutions. Furthermore, the Inspiration Centre – complete with restaurant – will have space to receive 600 visitors and immerse them in a true cleaning experience. Seminars, training sessions, congresses and even concerts can take place in the building. A sense of family is paramount at i-team Global. With the introduction of the Inspiration Centre, 70 global partners will have access to a home base where they can welcome their own customers.

Sustainability

The new Inspiration & Logistical Centre has been designed to meet BREEAM-NL Excellent standards. As such, various sustainability measures have been taken, including the use of solar panels combined with a green roof. Rainwater is collected and reused. Water pumps and under-floor heating ensure that the total energy and water consumption are kept to a minimum.