for English see below

In het voorjaar zaaide we een speciaal 'Flight Forum' kruidenmengsel met maar liefst 30 soorten kruiden en grassen. Het resultaat mag er zijn. Het is één groot kleurenspektakel en je ziet bijen dankbaar gebruik maken van de nectarrijke bloemen! Mocht je op Flight Forum zijn dan is het een feestje om even je kantoor te ontsnappen!

Het gras- en kruidenmengsel is speciaal voor Flight Forum samengesteld. De kruiden en grassen die in het mengsel zijn opgenomen zijn allemaal inheems en passen goed in een schrale zandige situatie. De kruiden geven daarbij het hele groeiseizoen bloei, waardoor ze van grote waarde zijn voor de biodiversiteit op Flight Forum.

Sea of ​​flowers at Flight Forum

In the spring, we sew a unique "Flight Forum" herb mixture with no less than 30 types of herbs and grasses. The results are impressive. It is one big colour spectacle, and you see bees making good use of the nectar-rich flowers! If you work at Flight Forum, it is a joy to escape your office!

The grass and herb mixture is mixed especially for Flight Forum. The included herbs and grasses in the mix are all native and fit well in a sparse sandy situation. The herbs, therefore, bloom throughout the growing season, making them of great value for the biodiversity at Flight Forum.