for English see below

Begin juli zal het startschot worden gegeven voor de bouw van een nieuwe fietsenstalling op Flight Forum. De stalling wordt door ASML geplaatst voor haar medewerkers en biedt ruimte aan 200 fietsen. De fiets is steeds populairder geworden op Flight Forum en daardoor de inpandige fietsenstallingen steeds voller. Wij zijn dan ook blij met het initiatief van ASML. We hopen dat medewerkers in grote getalen op de fiets blijven komen en dat de situatie in de panden weer netter en veiliger wordt.

Begin juli starten de werkzaamheden aan de noordzijde van de tijdelijke parkeerplaats. De grond wordt eerst geëgaliseerd waarna de stalling kan worden geplaatst. De werkzaamheden zullen enkele weken duren. Uiteraard wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.

Voor vragen, stuur een email naar parkmanager@flightforum.nl.

ASML places a bicycle storage facility at Flight Forum

At the beginning of July, the construction of a new bicycle storage facility at Flight Forum will start. The bike 'box' is placed by ASML for its employees and can accommodate 200 bikes. Cycling to work has become more and more popular at Flight Forum, and as a result, the indoor bike parking facilities are getting fuller. We are, therefore, pleased with the initiative of ASML. We hope that employees will continue to cycle in large numbers and that the parking facilities situation will become cleaner and safer again.

The construction will start on the north side of the temporary car park at the beginning of July. The ground is first levelled, after which the bicycle storage facility is placed. The works will take several weeks. Naturally, the inconvenience is limited as much as possible.

For questions, send an email to parkmanager@flightforum.nl.