28 mei 2018

Flight Forum CV werkt met o.a. Amber samen aan slimme mobiliteit. De hub van Amber op Flight Forum is eigenlijk niet te missen. De oranje parkeerplaatsen vlakbij de food truck vallen op. Hier staan de gedeelde auto’s van Amber klaar voor de mensen die op Flight Forum werken. Met zes parkeerplekken en nieuwe laadpunten is er voorlopig zeker genoeg plek voor de elektrische deelauto’s.

(for English: see below)

Mijd de spits!

Door de Amber auto’s hoef je niet met de auto op je werk te komen als je overdag een auto nodig hebt. Dat vergroot de flexibiliteit en geeft dus meer kansen om de spits te mijden. Medewerkers van Valid en YER gebruiken de service al en ook medewerkers van Itility zullen binnenkort aanhaken bij deze koplopers. Flight Forum CV gebruikt natuurlijk zelf de duurzame dienst ook.

Het aantal Amber auto’s wordt continue aangepast aan de vraag. Zo grijpen gebruikers nooit mis.

Gegarandeerde mobiliteit

Amber zelf is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven en heeft een algoritme ontwikkeld waarmee de mobiliteitsbehoefte heel goed te voorspellen is. Daardoor kan Amber inspelen op het gedrag van gebruikers en zorgen dat er altijd genoeg auto's op een bepaalde hub staan. Zo kunnen ze gegarandeerde mobiliteit leveren. Er staat niet een vast, beperkt aantal auto’s op Flight Forum. Het aantal Amber auto’s wordt continue aangepast aan de vraag. Zo grijpen gebruikers nooit mis.

Smart Mobility

Flight Forum ligt makkelijk aan de snelweg en naast de luchthaven. Hierdoor is de mobiliteit al heel snel autogericht. In het project ‘Innovatieversneller Smart Mobility’ gaat Flight Forum CV het komende jaar aan de slag om samen met innovatieve ondernemers uit de Brainportregio het terrein een boost te geven op het gebied van parkeren, vindbaarheid en bereikbaarheid. Hierbij horen naast de auto’s van Amber ook (deel)fietsen. Zo kunnen mensen die op Flight Forum werken veel flexibelere en efficiëntere mobiliteitskeuzes maken.

Flight Forum CV is working together with Amber Mobility on smart mobility. You can’t mis the Amber hub at Flight Forum. The orange parking places close to the food truck are instantly recognisable. This is where you can find the Amber sharing cars, ready for the people working at Flight Forum. With six parking places and new charging points, there is plenty of space for these electric sharing cars.

AVOID THE RUSH HOUR!

With Amber cars available at Flight Forum, you don’t have to drive to work just because you need a car during the day. This offers more flexibility and gives you the chance to avoid the rush hour. Employees of Valid and YER are already using the service and the employees of Itility will also soon join these frontrunners. Of course, Flight Forum CV also uses this sustainable service.

The number of Amber cars is constantly adjusted to meet the demand. So users never miss out.

GUARANTEED MOBILITY

Amber is located at the High Tech Campus in Eindhoven and has developed an algorithm that can be used to accurately predict mobility needs. Amber is thereby able to respond to the behaviour of users and ensure that there are always enough cars available at a certain hub, thus providing a guarantee on mobility. There is not a fixed, limited number of cars available at Flight Forum, but the number of Amber cars is constantly adjusted to meet the demand. So users never miss out.

 

SMART MOBILITY

Flight Forum is conveniently located nearby the motorway and the airport, so it is logical that mobility is very car-oriented. In the project ‘Innovation accelerator Smart Mobility’, Flight Forum CV will work together with innovative enterprises in the Brainport region during the coming years to give the area a boost in terms of parking, findability and accessibility. As well as the Amber cars, this also means (sharing) bikes. It will help the people working at Flight Forum to make much more flexible and efficient mobility choices.