26 februari | Eveline Grin

(for english see below)

Op de busbaan van Flight Forum heeft Amber autonoom rijden getest met haar BMW i3 deelauto’s. De ‘platooning’ test in de nacht van 11 februari was een succes! Het was een eerste test op een afgesloten busbaan. Uiteindelijk is het de bedoeling om daadwerkelijk busbanen in de nacht te gaan gebruiken voor het herverdelen van de auto’s. 

Platooning is een vorm van autonoom rijden waarbij de eerste auto door een chauffeur wordt bestuurd en andere auto’s geautomatiseerd volgen. Amber heeft hiervoor aangepaste BMW i3’s gebruikt. Amber biedt ‘guaranteed mobility’, als er een auto is gereserveerd garanderen we dat die er ook staat. Om dit mogelijk te maken moeten regelmatig auto’s verplaatst worden tussen hubs. Dit wordt gedaan door fleet operators. Met platooning kan één fleet operators meerdere auto’s tegelijk verplaatsen. Naar verwachting is de techniek aan het eind van het jaar gereed. En dan is het nog wachten tot autonoom rijden wettelijk is toegestaan.  

“Maar wij zijn klaar voor de toekomst, dat is alvast zeker”, aldus Nelemans Steven Nelemans.

Amber op Flight Forum 

De elektrische deelauto’s van Amber staan ook op Flight Forum. Wil je meer weten over hoe Amber de lease-autovloot van jouw bedrijf kan verkleinen met 75% en je duurzame strategie kan stroomlijnen? Klik hier voor meer informatie of stuur een e-mail naar team@driveamber.com.  


Amber performs pilot with self-driving cars at Flight Forum 

Amber has tested autonomous driving with its BMW i3 sharing cars in the Flight Forum buss lane. The ‘platooning’ test during the night of 11 February was a great success! It was a first test in a closed bus lane. The ultimate aim is to actually use the bus lanes at night to redistribute the cars. 

Platooning is a form of autonomous driving whereby the first car is operated by a driver and the other automated cars follow behind. Amber has used modified BMW i3s for this, and thereby offers ‘guaranteed mobility’; if a car has been reserved, we guarantee that it will definitely be available. In order to make this possible, cars must regularly be moved between the hubs. This is done by fleet operators. Platooning enables one fleet operator to move several cars at the same time. It is expected that the technology will be ready at the end of the year. And then it is just a matter of time until autonomous driving is permitted by law.

“But we are ready for the future, that is sure”, according to Steven Nelemans.

Amber at Flight Forum 

The Amber electric sharing cars are also available at Flight Forum. Would you like to know more about how Amber can reduce the size of your company’s lease-car fleet by 75% and help streamline your sustainable strategy? Click here for more information or send an e-mail to team@driveamber.com.