Eveline Grin | 26 mei

(for English see below)

De deel-auto’s van Amber zijn ook in deze tijd beschikbaar. Sinds de overheid de maatregelen heeft versoepeld gaan ook steeds meer mensen op pad. Om de veiligheid van alle gebruikers te waarborgen heeft Amber extra maatregelen genomen. 

  1. De auto’s worden extra vaak van binnen schoongemaakt
  2. Maximaal 4 personen mogen per dag in 1 Amber reizen
  3. De uitwisseling van Amber-deelauto’s tussen de hubs is geminimaliseerd
  4. Er liggen desinfecterende doekjes in de Amber-deelauto’s. Hygiënisch verpakt. Zo kun je zelf bijvoorbeeld het stuur en het dashboard schoonvegen voordat je gaat rijden.
  5. Amber vraagt aan huurders of ze verkouden zijn. Zo ja, dan wordt de Amber-deelauto nog een keer extra schoongemaakt

 Amber auto’s met UVC licht
Met de komst van het coronavirus is hygiëne nog belangrijker geworden in deel-auto’s. Daarom heeft Amber een systeem ontwikkeld, om als de auto leeg is, deze met UVC licht te ontsmetten.

UVC licht wordt al gebruikt als ontsmettingsmiddel in verschillende industrieën en heeft een dodelijke uitwerking op virussen en bacteriën. Wanneer het licht aan staat is het ook zeer schadelijk voor alle levende organismen. Zodra de lamp uit is, blijven er geen schadelijke stoffen of straling achter. Dus bij lege auto’s is het een veilige en effectieve manier van desinfecteren. En omdat UVC-straling niet door glas heen gaat is er geen gevaar voor de omgeving. De eerste twee auto’s in de Amber vloot zijn binnenkort zelf-desinfecterend. Als de proef succesvol is, wordt het naar de hele vloot uitgerold.

Amber car-sharing and Corona? How does that work?

Amber cars are still available during this time. Since the government has relaxed the corona measures, more and more people are starting to go out. That’s why Amber has taken additional measures to ensure the safety of all its users.

  • The inside of the cars are cleaned more often
  • A maximum of four people can travel in one Amber per day
  • The exchange of Amber cars between the hubs has been minimized
  • There are disinfectant wipes in the Amber cars available. Packed hygienically. For example, you can wipe the steering wheel and dashboard yourself before driving.
  • Amber asks drivers if they have a cold. If so, the Amber car will be cleaned extra.

 

Amber cars with UVC light

Due to the coronavirus, good hygiene has become even more important in shared cars. That is why Amber has developed a system to disinfect it with UVC light when the car is empty.

UVC light is already used as a disinfectant in various industries and has a deadly effect on viruses and bacteria. When the light is on, it is also very harmful to all living organisms. As soon as the light is off, no harmful substances or radiation are left behind. So, when the cars are empty it is a safe and very effective way of disinfection. And because UVC radiation does not pass through glass, there is no danger to the environment. The first two cars in the Amber fleet will soon be self-disinfecting. If the trial is successful, it will be rolled out to the entire fleet.