Datum:
7 april
Locatie:
Vliegbasis Eindhoven
Tijd:
8:00 - 10:00
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
Inschrijfformulier op deze pagina

(for English see below)

LET OP! Vanwege de social Distancing maatregel gaat DIT EVENT NIET DOOR.

PLEASE NOTE! Because of the SOcial Distancing measure, this Event is postponed.

 

Kom een kijkje nemen bij onze buren op de Vliegbasis Eindhoven

Onze buurman, Vliegbasis Eindhoven, is de thuisbasis van alle transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Maar wist je dat ze nog veel meer doen? Achter de slagbomen, daar bij het vliegtuigje, waar je eigenlijk nooit komt, bevinden zich nog 265 gebouwen! En wij worden als buren uitgenodigd om een kijkje te nemen.

Op 7 april 2020 kunnen wij ons hartje ophalen en een kijkje nemen achter de schermen bij de Vliegbasis. Kolonel Harold Boekholt, van huis uit vlieger, maar nu basiscommandant van de vliegbasis, zal onze gastheer zijn. Hij kan ons uitleggen hoe de relatie tussen vliegbasis Eindhoven, en Eindhoven Airport nou eigenlijk is, wat er op het terrein allemaal nog meer gebeurt, en hoe zij een goede buur willen zijn. Geheel in het thema van deze nieuwsbrief, is ook Vliegbasis Eindhoven namelijk volop bezig met duurzaamheid. Dat laten ze graag zien tijdens Uncover Flight Forum. Hoe kun je bijvoorbeeld een Hercules duurzamer maken? Wat doen zij op het terrein om uitstoot van CO2 te verminderen? 

Nieuwsgierig naar deze buur? Grijp dan deze unieke kans en schrijf je snel in voor Uncover Flight Forum op 7 april 2020. (LET OP: DE LIMIET IS BEREIKT, JE KOMT OP EEN WACHTLIJST, MOCHTEN WE AFMELDINGEN KRIJGEN DAN NEMEN WE CONTACT OP) 

Programma:
8:00 uur ontvangst met koffie
8:30 introductie over de vliegbasis
9:00 rondleiding over de vliegbasis
10:00 terug bij de poort

Bijzonder duurzaam weetje over de vliegbasis
Ook de vliegbasis is bezig met vergroenen. Dan hebben we het wel over een ander soort vergroening dan in de noordelijke straatjes op Flight Forum. In december hebben vliegbasis Eindhoven en het Rijksvastgoedbedrijf een start gemaakt met het aanbrengen van 3.000 ton van het mineraal Olivijn op de patrouillepaden van de vliegbasis. Niet alleen kleuren de paden hierdoor olijfgroen, ze krijgen ook een groene functie. Olivijn verweert tot kalk en gebruikt daarvoor water en CO2 uit de lucht. In 5 jaar tijd wordt circa 60.000 kilo CO2 vastgelegd, in 30 jaar is dit 160.000 kilo. Na 100 jaar is ongeveer 10% van het olivijn verweerd en is circa 300.000 kilo CO2 vastgelegd. 1.000 kilo van dit mineraal is uiteindelijk in staat ruim 1.000 kilo CO2 vast te leggen. De uitstoot van 1.000 kilo CO2 wordt verkregen na verbruik van ongeveer 319 liter diesel of 300 kilo kantoorpapier.

(LET OP: DE LIMIET IS BEREIKT, ALS JE JE INSCHRIJFT KOM jE OP EEN WACHTLIJST, MOCHTEN WE AFMELDINGEN KRIJGEN DAN NEMEN WE CONTACT OP) 

PLEASE NOTE: THE GROUP IS FULL. IF YOU REGISTER YOU WILL WE ADDED TOT THE RESERVE LIST. IF WE GET ANY CANCELLATIONS WE WILL CONTACT YOU.

 

 

Uncover Flight Forum #3: Eindhoven Airbase

Come and visit our neighbours at Eindhoven Airbase

Our neighbour, Eindhoven Airbase, is home to all transport aircraft of the Royal Dutch Airforce. But did you know that they do much more? Behind the barriers, past that little aircraft, where you’ve never been, there are actually 265 buildings! And as neighbours, we have been invited to come and take a look.

On 7 April 2020 we can indulge our curiosity and take a peek behind the scenes at the airbase. Colonel Harold Boekholt, originally a pilot but now base commander at the airbase, will be our host. He can explain to us all about the relationship between Eindhoven Airbase and Eindhoven Airport, what actually goes on at the base and about how they want to be good neighbours. Completely in line with the theme of this newsletter, Eindhoven Airbase is also focusing on sustainability. They are keen to show you this during Uncover Flight Forum. How, for example, can you make a Hercules more sustainable? What are they doing on site to reduce CO2 emissions?

Curious about meeting our neighbour? Grab this unique chance and register for Uncover Flight Forum on 7 April 2020 by filling in the form above.

Special sustainable fact about the airbase 
The airbase is also going green. And we’re talking about a different kind of sustainability than what is happening at on the northern-most streets at Flight Forum. In December, Eindhoven Airbase and the Rijksvastgoedbedrijf made a start on introducing 3,000 tons of the mineral Olivijn onto the patrol pathways of the airbase. This not only makes the paths olive green in colour, but also gives them an environmental function. Olivijn degrades into lime over time and uses water and CO2 from the air. Over a period of five years, around 60,000 kilos of CO2 will be absorbed. This amounts to 160,000 kilos over 30 years. After 100 years, around 10% of the Olivijn will have degraded and absorbed approx. 300,000 kilos of CO2. 1,000 kilos of this material is ultimately able to hold over 1,000 kilos of CO2. The emission of 1,000 kilos of CO2 is reached after using around 319 liters of diesel or 300 kilos of office paper.