Datum:
7 november 2019
Locatie:
Tech Tower | Skybar Flight Forum 80 - 115 5657 Eindhoven
Tijd:
14.30 - 18.00
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-nextdoor-nature-74694734963

Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen van een groene bedrijfsomgeving. Vitale werknemers, hogere vastgoedwaarde, bijdragen aan biodiversiteit en het tegengaan van hittestress of wateroverlast zijn hier een aantal voorbeelden van.

Op 7 november 2019 delen Heineken, Shell, Wienerberger en Flight Forum hun ervaringen op dit gebied tijdens Nextdoor Nature: hét event over wat natuur voor jouw bedrijf kan betekenen. Experts van het vierjarige 2B Connect project zijn ook aanwezig en kunnen middels een quickscan direct inzicht geven in de mogelijkheden op jouw terrein. Zo kun je na Next Door Nature direct aan de slag.

Programma

 • Inspirerende keynote door Koert van Mensvoort over Next Nature: hoe natuur en technologie versmelten
 • Jan Kempers, Heineken: Biodiversiteit op de grootste brouwerij van Europa
 • Carla Thijssen, Shell: Tijdelijke natuur in de Port of Moerdijk, één van de grootste chemische complexen van Europa
 • Rob van Midden, Flight Forum: Klimaatadaptief en natuurlijk kantorenpark
 • Jan Vanmeirhaeghe, Wienerberger: Stenen bakken biedt kansen voor biodiversiteit.


Het Next Door Nature event is op 7 november 2019 om 14.30-18.00 uur en is met name interessant voor directeuren of eigenaren van bedrijfsterreinen die met verduurzaming aan de slag willen. Heb je interesse om aanwezig te zijn? Meld je hier aan. 

Next Door nature wordt in samenwerking met Interreg 2B Connect georganiseerd.


Next Door Nature: How do you let nature work for you?

More and more companies are discovering the advantages of a green business environment. Healthy employees, higher real estate values, contributing to biodiversity and combatting heat stress and flooding are just a few examples.

On 7 November 2019, Heineken, Shell, Wienerberger and Flight Forum will share their experiences of these issues during Next Door Nature: the event about what nature can mean for your company. Experts of the four-yearly 2B Connect project will also be present and will use a quick scan to give immediate insight into the possibilities available for your business premises. So you can get started straight away after Next Door Nature.

Programme:

 • Inspiring keynote speech by Koert van Mensvoort about:
 • How nature and technology fuse together.
 • Jan Kempers, Heineken: Biodiversity at Europe’s largest brewery.
 • Carla Thijssen, Shell: Temporary nature in the Port of Moerdijk, one of the largest chemical complexes in Europe.
 • Rob van Midden, Flight Forum: Climate adaptive and natural office park.
 • Jan Vanmeirhaeghe, Wienerberger: Stone containers offer biodiversity opportunities.


The Next Door Nature event is on 7 November 2019 from 14:30 to 18:00 and is particularly interesting for directors or owners of business parks who are interested in getting started with sustainability. Would you like to be there? Sign up here.

This event is organised in corporation with Interreg 2B Connect.