Datum:
3 oktober
Locatie:
Techtower, Skybar op de 11e verdieping
Tijd:
7:45 tot 9:30
Kosten:
gratis
Aanmelden:
kwartiermakers@flightforum.nl

Op dinsdag 3 oktober vindt er een netwerkontbijt plaats. Kom om te verbinden met andere professionals op Flight Forum en krijg meteen een brede kennismaking met subsidies. Leer welke partners voor jouw organisatie de beste zijn en welke subsidies interessant.

(for English: see below)

Op 3 oktober is er een netwerkontbijt voor de bedrijven op Flight Forum georganiseerd door PNO Consultants en de Kwartiermakers. Bezoekers leren niet alleen elkaar en elkaars projecten kennen, ze krijgen ook een spoedcursus in subsidies van o.a. Bram Bervoets. Hier deelt hij alvast een relevante subsidie voor de organisaties op Flight Forum:

“Ik wil de bedrijven op Flight Forum wijzen op het de Stimuleringsregeling Metropoolregio Eindhoven”, zegt Bervoets over een subsidie eerder dit jaar. Sinds twee jaar is hij werkzaam bij PNO consultants. Zij helpen organisaties bij het identificeren van de juiste subsidies en de aanvragen hiervoor. “De deadline voor dit fonds is 1 oktober. Zij geven deze subsidie aan projecten die de lokale economie versterken.” Metropoolregio Eindhoven is een samenwerking tussen de 21 regiogemeenten. “Het mooie van dit fonds is dat iedereen een aanvraag mag indienen, dus niet alleen MKB, wat bij regionale subsidies vaak het geval is.”

“Het is een laagdrempelige regeling, en het is daarmee een goede kans voor bedrijven die nog nooit eerder een aanvraag hebben ingediend of er weinig ervaring mee hebben.” Daarnaast zijn de voorwaarden gunstig. Tot 50% van de kosten worden gedekt met een subsidiebedrag tot €50.000,-. “Dit is een mooi percentage en een mooi bedrag.” Alle voorwaarden zijn na te lezen op de site van het fonds. “Als je twijfelt is het altijd goed om even te bellen naar het fonds voordat je een aanvraag indient. Zorg in ieder geval dat er in je aanvraag goed naar voren komt hoe het project de lokale economie versterkt.”

Meld je aan via de Kwartiermakers: kwartiermaker@flightforum.nl

NETWORKING BREAKFAST

The next edition of a networking breakfast will take place on Tuesday 3 October. Join in to connect with other professionals on Flight Forum and get a broad introduction to subsidies. Learn which partners are the best for your organization and which subsidies could be interesting.

On 3 October there is a network breakfast for the businesses at Flight Forum organized by PNO Consultants and the Kwartiermakers. Visitors will not only get to know each other and their projects, but also enjoy a speed course in subsidies from Bram Bervoets, among others. In this newsletter he shares a relevant subsidy for organisations at Flight Forum as a preview.

“I would like to highlight the Stimuleringsregeling Metropoolregio Eindhoven for the businesses at Flight Forum”, said Bervoets about a grant earlier this year. He has worked at PNO consultants for 2 years. They help organisations to identify the right subsidies and complete their applications. “The deadline for this grant is 1 October. This subsidy is available to projects that strengthen the local economy.” Metropoolregio Eindhoven is a collaboration between the 21 regional councils. “The great thing about this grant is that everyone can make an application, so not only SMEs, which is often the case with regional subsidies.”

“It is a low-threshold arrangement, and thereby a good chance for companies that have never before made an application or have little experience with subsidy applications.” Furthermore, the conditions are attractive. Up to 50% of the costs are covered up to a maximum of €50,000. “This is a nice percentage and a nice amount.” All conditions can be found on the site of the fund. “If you have doubts, it’s always a good idea to call the fund before submitting your application. Just make sure that your application makes clear how the project will strengthen the local economy.”

Sign up via the Kwartiermakers: kwartiermaker@flightforum.nl