31 maart | Eveline Grin

(For English see red text)

Even die saaie vergaderruimte inruilen voor een overleg in de buitenlucht? Of lekker buiten lunchen met je collega’s voor wat extra vitamine D? Op Flight Forum kun je op diverse zitplekjes genieten van de eerste lente zonnestralen. We hebben een lijstje voor je samengesteld met 7 zitplekjes op Flight Forum 

Would you like to exchange the meeting room for a gathering in the open air? Or have a nice lunch outside with your colleagues for some extra vitamin D? At Flight Forum, you can enjoy the first spring rays of the sun from various seating areas. We have made a list for you with seven seats at Flight Forum  ↓

← 1

Relaxbank
Dit is toch wel de eyecatcher van de noordelijke straatjes op het kantorencluster.  Op deze prachtige loungebank kunnen jij en je collega’s lekker relaxen tijdens de lunchpauze.

Lounge bench
This is surely the eye-catcher of the northern streets in the office cluster. You and your colleagues can relax during your lunch break on this beautiful lounge sofa.

← 2

Betonnen bankjes
Je vindt ze naast alle panden in de noordelijke straatjes: strakke betonnen bankjes. Bel jij veel? Telefoneren is bij uitstek geschikt om lekker buiten te doen. Hoe fijn is het als je op elke hoek een fijn bankje treft waar je even op kunt zitten tijdens het telefoneren.

Concrete benches
You can find them next to all the buildings in the northern streets: sleek concrete benches. Do you call a lot? Telephoning is ideally suited to do outside. Just find your favourite bench in the sun and enjoy a moment of fresh air.

← 3

Beschut zitten in het berkenbosje
Een klein beetje verscholen achter het berkenbos(je) naast de foodtruck staan 5 bankjes klaar voor een korte break. Ze zijn ideaal om lekker in het zonnetje te zitten terwijl je een heerlijk fire-burger van het Lopend Vuurtje verorberd.

Sheltered in the birch grove
A little bit hidden behind the birch forest, next to the food truck, five benches are waiting for you to take a short break. They are ideal for sitting in the sun while you eat a delicious fire burger from Het Lopend Vuurtje.

← 4

Luchtruimplein
Verspreid over het luchtruimplein staan allerlei tafels met stoelen in verschillende maten. Brainstormsessies of jouw dagelijkse overleg hoef je dus absoluut niet in een muffe vergaderzaal te houden. Met een fris briesje en natuurlijk licht kom jij weer helemaal uit die vergadersleur.

Luchtruim-square
Scattered across Luchtruim-square are all kinds of tables with chairs in different sizes. You do not have to hold brainstorming sessions or your daily meetings in a stuffy meeting room. With a fresh breeze and natural light, you will get out of that meeting rut in no-time.

← 5

Bankjes naast Renewi
Naast het pand van Renewi staan sinds kort 2 nieuwe picknickbanken. Binnenkort ontluiken de eerst blaadjes en de eerste grassprietjes, en dan zal ook dit een heerlijk plekje zijn om te vertoeven.

Benches next to Renewi
Next to the Renewi building, two new picnic benches have recently been placed. Soon, when the first leaves and blades of grass appear, this will also be a wonderful place to stay.

← 6

Picknicktafels
Naast het pad tussen cluster 3 en 4 staan 5 picknicktafels. Dus pak die break en wandel tijdens de lunch een stukje om vervolgens neer te strijken op deze ouderwets gezellige picknicktafels.

Picnic tables
Next to the path between cluster 3 and 4, you can find five picnic tables. So grab that break, take a walk during lunch and settle down on these old-fashioned cosy picnic tables.

← 7

Zitplaats op cluster 2
Daar in het parkje naast het Flight Forum kunstwerk op cluster 2 staan nog 2 bankjes verscholen. Dit is het perfecte plekje om achter de moderne strakke kantoren af en toe een vliegtuig te spotten.

Seating area on cluster 2
In the park, next to the Flight Forum artwork, on cluster 2, there are two more benches hidden. This is the perfect place to spot an airplane behind the sleek modern offices occasionally.