Eveline Grin | 31 oktober

Medewerkers op Flight Forum hebben een maand lang zoveel mogelijk de auto laten staan! Maar liefst 150 medewerkers gingen de uitdaging aan om met de fiets, het OV, de elektrische deelauto of door middel van carpoolen naar het werk te gaan.

Alle deelnemers hebben met elkaar maar liefst 45.000 kilometers gereisd waarvan 957 ritten met de fiets zijn gemaakt. Het aantal autoritten daalde met 44% en daarmee is onze CO2-uitstoot flink gedaald! De gemiddelde uitstoot was slechts 67,4 gram per kilometer. Een resultaat waar we met z’n allen trots op kunnen zijn! En toch zijn er een aantal deelnemende bedrijven en personen die net iets fanatieker waren dan de rest. Én wie extra zijn best doet om op autodieet te gaan, verdient natuurlijk een mooie prijs!

And the winners are…
Rick Lenssen van ASML heeft gewonnen in de categorie Fiets! Weer of geen weer Rick was een echte doorzetter. Hij fietst als winnaar naar huis en ontvangt €4000,- om te besteden aan een elektrische fiets. Rick heeft tijdens het Low Car Diet een hele maand lang zijn auto niet aangeraakt.

“Tijdens die maand werkte ik één dag thuis en drie dagen fietste ik 2 keer 8 km op en neer naar een collega om samen te carpoolen naar het werk. De rest van de dagen fietste ik 2x per dag 26 kilometer door weer en wind met de geleende e-bike van mijn moeder. En omdat ik mijn auto een maand lang niet had gebruikt, moest ik hem eerst even starten met behulp van startkabels omdat de accu leeg was.” aldus Rick.

De grootste motivatie voor Rick om mee te doen met de challenge, was in eerste instantie om die mooie prijs te bemachtigen en de competitie aan te gaan. Gedurende de competitie ontdekte hij meer voordelen.

“Ondanks dat het mij 3 uur extra reistijd per week kostte heb ik tijdens de maand toch vele voordelen ervaren: het is kostenbesparend, het is goed voor mijn gezondheid, het is beter voor het milieu en het is ook gewoon fijn om te fietsen. Een groot pluspunt van het fietsen op een e-bike is dat je niet bezweet aan komt op je werk in vergelijking met een race-fiets. Bijkomend, maar persoonlijk minder relevant is dat je niet naar een parkeerplek hoeft te zoeken, niet in de file staat en dus een stabiele reistijd hebt. Zodra ik de gewonnen e-bike in ontvangst heb genomen, ga ik weer op de fiets naar het werk! Wellicht niet voor alle dagen, maar toch zeker minimaal 3 dagen per week.”

En er waren nog meer winnaars. Trees Swaans van Gemeente Eindhoven heeft gewonnen in de categorie OV en wint een Bravo-abonnement. Martijn Jose van Gemeente Eindhoven heeft het carpoolen met collega’s ontdekt! Hij heeft hiermee een Amberpakket gewonnen. En last but not least, Thomas Meppelink van ASML heeft het meeste geflexwerkt en wint hiermee een Tribes Blue Card!

Ook de werkgevers streden onderling tegen elkaar. Het doel was om zo min mogelijk ritten me de auto te maken. Gemeente Eindhoven kwam hier als winnaar uit de bus. Zij hebben voor slechts 13% van hun ritten de auto gebruikt! ASML en Flight Forum komen op de 2e en 3e plaats. Beide hebben 20% van de ritten in de auto doorgebracht.

Ben je benieuwd hoe jouw werkgever heeft gepresteerd? Of hoe je verder stappen kunt zetten in het duurzaam reizen? Stuur dan een mail naar Aral Voskamp op a.voskamp@flightforum.nl


44% less car journeys during Low Car Diet!

Employees at Flight Forum have avoided using their cars for a whole month! An incredible 150 employees took on the challenge of travelling to work by bike, public transport, electric sharing car or carpooling.

All participants together travelled a total of 45,000 kilometres, of which 957 journeys were by bike. The number of car journeys decreased by 44%, which therefore significantly reduced CO2 emissions! The average level of emissions was just 67.4 grams per kilometre; a result we should all be really proud of! And yet, there were a few participating companies and individuals who were just a little more fanatical than the rest. And of course, those who were extra motivated to go on a car diet deserve a great prize!

And the winners are…

Rick Lenssen of ASML is the winner of the category Bike! Rain or shine, Rick was a real go-getter. He cycled home with the prize of €4000 to spend om an electric bike. During the Low Car Diet, Rick didn’t even touch his car for a whole month.

“During that month I worked from home one day a week and for three days a week, I cycled 8km to a colleague and back so that we could carpool to work. On the other days, I cycled 26km to work and back again through the wind and rain on an e-bike borrowed from my mother. And because I hadn’t driven my car for a whole month, I had to use jump leads to start it because the battery was empty.” said Rick.

The biggest motivation for Rick to take part in the challenge was initially to get competitive and win the great prize. But as the competition progressed, he discovered more advantages.

“Despite it costing me 3 hours extra journey time per week, I experienced lots of advantages during the month: it is cost-effective, it is good for my health, it is better for the environment and it’s just nice to cycle more. A real advantage of cycling on an e-bike is that you don’t arrive all sweaty at work, like you would on a racing bike. Furthermore, but less relevant for me, is that you don’t have to search for a parking space, don’t get stuck in traffic and therefore have a stable journey time. As soon as I have received my e-bike prize I’ll be cycling to work again! Perhaps not every day, but definitely at least three days a week.”

And there were even more winners. Trees Swaans of Gemeente Eindhoven was winner of the Public Transport category and wins a Bravo subscription. Martijn Jose of Gemeente Eindhoven has discovered carpooling with his colleagues and thus won an Amber package. And last but not least, Thomas Meppelink of ASML recorded the most flex-work hours and therefore wins a Tribes Blue Card!

The employers at Flight Forum also competed with each other. The aim was to make as few car journeys as possible. Gemeente Eindhoven was the winner, with a total of just 13% of journeys made by car! ASML and Flight Forum shared 2nd and 3rd place, with a total of 20% of their journeys made by car.

Curious to see how your company performed? Or would you like to know more about how you can travel more sustainably? Send an e-mail to Aral Voskamp at a.voskamp@flightforum.nl